Konfliktløsning

Der vil altid være forskellige måder at se verden på afhængig af, hvem vi er. Når mennesker arbejder sammen i det daglige, vil det af og til give diskussioner. Diskussioner som i langt de fleste tilfælde løses ved, at man snakker sig frem til en løsning som i større eller mindre omfang er tilfredsstillende for begge parter. Af og til hænder det dog, at dialogen og samtalen går i stå, og der graves dybe grøfter som ender i skyttegrave.

Få hjælp til konfliktløsning

Vi kan klæde lederne på (supervisere) til selv at gå ind i en konflikt mellem eksempelvis 2 medarbejdere. Dette gør vi ved at holde et møde, hvor vi afdækker problemet og giver meget konkrete forslag til, hvordan lederen skal gå ind og genetablere dialogen og dermed stoppe konflikten.

Der er tilfælde, hvor konflikten er gået i total hårdknude. Her tilbyder vi at deltage i et møde mellem de uenige parter, og vores neutrale deltagelse er ofte med til at løse konflikten. 

Konflikter på arbejdspladsen kan næsten altid løses med korrekt konflikthåndtering og konfliktløsning.

To personer, der er uvenner