Organisationsudvikling og samarbejde

Organisationsudvikling handler om at styrke organisationen og få de personer, der er en del af den til at fungere optimalt - gennem samarbejde.

Virksomheder udvikler sig som regel på den måde, at der kommer flere ordrer, flere maskiner og flere medarbejdere. Af og til halter organisationen bagefter. Der er nemlig forskel på at lede en lille virksomhed på 2-3 medarbejdere, hvor arbejdsgiveren selv arbejder med, og en industrivirksomhed hvor arbejdsgiveren leder og fordeler arbejdet. På et tidspunkt bliver behovet for ledelse så stort, at ansvaret må uddelegeres til flere.

Vi hjælper til udvikling og samarbejde

Vi tilbyder at hjælpe med at fordele ansvarsopgaverne ved blandt andet at sætte mål og rammer op for den enkelte samt aftale tilbagemeldingssystemer. Vi opbygger medarbejder- og ledelsessystemer, og vi medvirker til opbygning af forskellige politikker og systemer som eksempelvis e-mail-, sygefraværs- og alkoholpolitik. Alt sammen noget som er med til at geare virksomheden til de nye krav, der opstår, når virksomheden vokser og udvikler sig.

Organisationsudvikling og samarbejde