Organisatorisk coaching - udvikling via dialog

Sæt fokus på, og udnyt potentialet hos den enkelte medarbejder.
 

At føle sig ”fastlåst” eller at have et ønske om nye vinkler på opgaver og udfordringer - det er en oplevelse, der let kan komme til os alle i en travl og hektisk dagligdag.
Det kan også blot være, at den udfordring, vi står overfor ikke umiddelbart lader sig løse, og vi kan overvældes af udfordringen.
Vi kan også have et ønske om at udnytte det potentiale, der ligger i os alle som individer på bedste måde. Samtidig vil vi gerne blive bedre til at udnytte den styrke, der ligger i et konstruktivt samarbejde i et team og i organisationen. Vi kan måske have behov for nye vinkler til at definere målet og processen ved den udviklingsopgave eller det projekt, vi står overfor.
Hvorfor er det svært, og/eller hvordan får vi startet godt og konstruktivt på processen, så vi når målet?

Disse spørgsmål kan med fordel drøftes i et coachingforum med fokus på udvikling og udnyttelse af de ressourcer, vi alle har i os – til stor tilfredsstillelse for den enkelte medarbejder, teamet og organisationen.

Vi tilbyder via organisatorisk coaching at hjælpe jer med at afdække potentialet i jeres organisation - hos medarbejderne og i teams - så I kan udvikle jer hen mod opstillede mål.

Det foregår ved at:

  • Støtte individuelle organisationsmedlemmer, grupper og teams til at få nye tanker og handlemuligheder
  • Bryde mønstre og skabe begivenheder, der kan være med til at forvandle en uløselig konflikt til en innovativ handlemulighed
  • Håndtere individuel og organisatorisk træghed, usikkerhed og modstand mod forandringer


Forløbet for udvikling via coaching er meget forskellig afhængig af, om der er tale om individuel coaching eller coaching af teams og grupper. Fælles for opgaven er dog en dialog om mål og forventninger. Hvilken coachingtilgang, vi anvender, afhænger af den konkrete udfordring, I som organisation står overfor. Alle opgaver udføres af en konsulent, der er certificeret i organisatorisk coaching.

Organisationsudvikling og samarbejde