Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen er centralt for engagement og udvikling i virksomheden.

Definition på psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø kan betragtes som et paraply-begreb, der blandt andet dækker over begreberne trivsel og velvære. Disse emner er meget oppe i tiden, idet der i dag er fokus på de bløde værdier. Det er ofte de bløde værdier, der tiltrækker den gode og attraktive arbejdskraft.

En virksomhed med god trivsel vil i forhold til en virksomhed med dårlig trivsel have mindre sygefravær og mindre personaleudskiftning. Samtidig vil de opleve et større engagement, produktivitet og en bedre kvalitet. Alt sammen ting, der kan aflæses direkte på bundlinjen. Tænk bare på, hvad det koster, når en medarbejder stopper. Det drejer sig blandt andet om udgifter til oplæring og udgifter til overarbejde. Hertil kan komme tabte ordrer og mistede kunder.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan desuden føre til en decideret psykisk arbejdsskade, og den kan være lige så alvorlig som en fysisk arbejdsskade. Og den kan let blive lige så dyr for virksomheden.

Så et godt psykisk arbejdsmiljø vil af flere årsager over tid  også have en positiv effekt på økonomien.


Psykisk arbejdsmiljø test

Avidenz tilbyder at hjælpe med at tage temperaturen på jeres psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen vil bl.a. omfatte:
• Krav i arbejdet
• Arbejdets organisering og indhold
• Ledelse og samarbejde
• Helbred og velbefindende
• Krænkende adfærd

I får herefter forslag til hvilke tiltag, der eventuelt skal foretages for at få et sundt og godt psykisk arbejdsmiljø.

Ved at være aktive omkring det psykiske arbejdsmiljø sender virksomheden et signal om, at den ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med et godt og sundt arbejdsmiljø. Og det tiltrækker som tidligere nævnt den attraktive arbejdskraft.

Læs om de forskellige områder, vi hjælper med via menupunkterne herunder.

To personer i diskussion