Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø kan betragtes som et paraply-begreb, der blandt andet dækker over begreberne trivsel og velvære. Disse emner er meget oppe i tiden, idet der i dag er fokus på de bløde værdier. Det er ofte de bløde værdier, der tiltrækker den gode og attraktive arbejdskraft.

En virksomhed med god trivsel vil i forhold til en virksomhed med dårlig trivsel have mindre sygefravær og mindre personaleudskiftning. Samtidig vil de opleve et større engagement, produktivitet og en bedre kvalitet. Alt sammen ting, der kan aflæses direkte på bundlinjen.
Tænk bare på, hvad det koster, når en medarbejder stopper. Det drejer sig blandt andet om udgifter til oplæring og udgifter til overarbejde. Hertil kan komme tabte ordrer og mistede kunder.

Hjælp til jeres psykiske arbejdsmiljø

Avidenz tilbyder at tage temperaturen på jeres psykiske arbejdsmiljø og kortlægge, hvilke tiltag, der eventuelt skal foretages for at gøre det sundt og godt.

Læs om de forskellige områder, vi hjælper med via menupunkterne herunder.

To personer i diskussion