Stresshåndtering

Stress – det ord kender vi alle. Og de fleste af os kender også én, som er ramt af stress – måske endda en selv. 

Hvad er stress, hvorfor går det galt, og hvordan håndterer man stress?

Men hvad er stress egentlig, hvorfor går det galt, og hvordan håndterer man stress?
Stress er kroppens svar på en længerevarende høj belastning. Det er en tilstand, hvor krop og psyke er anspændt og i øget alarmberedskab. Det skyldes kroppens og hjernens reaktion på en ubalance mellem mængden af krav, der stilles til os og vores evne til at imødekomme disse krav.

Stress er ikke en sygdom, og stress kan ramme alle. Ofte kommer det snigende, uden at man selv opdager det. Det er derfor ofte kolleger, der registrerer en ændret adfærd hos personen, som er de første tegn på stress.

Stress på arbejdspladsen

Stress influerer på antallet af fejl og misforståelser, og det er en stor årsag til fravær på arbejdspladsen. Langvarig eller kronisk stress kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for personen og har store økonomiske omkostninger for virksomheden. Det er derfor fornuftigt at fokusere på stress i arbejdsmiljø-arbejdet, så man undgår stressede medarbejdere. For heldigvis kan stress for det meste forebygges og håndteres effektivt. Og jo før, der iværksættes handlinger, desto større chance er der for at minimere skaderne.

Stresshåndtering og stressforebyggelse

Der er forskel på at have travlt og være stresset. Det er ikke skadeligt at have travlt, hvis blot man af og til ser et positivt resultat af denne travlhed. For at forebygge stress er det bedst, hvis der er mulighed for at "lade op" af og til.
Opstår der arbejdsrelateret stress er den mest effektive måde til stresshåndtering at skabe en øget viden om stress. En god dialog mellem ledere og medarbejdere i pressede perioder og målrettet arbejde på at reducere risikofaktorer er afgørende for god håndtering af stress.

Arbejdsrelateret stress rammer både på individ-, gruppe- og organisationsniveau og skal derfor også håndteres på forskellige organisatoriske niveauer.


Avidenz tilbyder hjælp til forebyggelse af stress på arbejdspladsen på 3 niveauer:

Hjælp til stress på virksomhedsniveau
I forhold til virksomheden kigger vi på, hvordan systemer hænger sammen.

  • Hvordan er arbejdet organiseret (bl.a. balancen mellem krav til medarbejderne i forhold til muligheden for at imødekomme disse krav)?
  • Hvordan prioriteres arbejdsopgaver?
  • Er der rolleklarhed – dvs. om alle ved, hvad der forventes af dem, og hvem der har ansvaret for hvad
  • Hvordan fungerer ledelse og samarbejde? 
  • Hvordan er de fysiske rammer?


Vi gennemgår hele organisationen/virksomheden og kommer med forslag til trimning af organisationen, så arbejdsstress minimeres.


Hjælp til stress på afdelingsniveau

Vi kigger på samarbejdsmønstre.

  • Hvordan er tonen mellem kollegerne?
  • Hvad fremmer samarbejdet, og hvad hæmmer det?


Stress i en afdeling vil typisk udløse skænderier, konflikter og mobning.


Hjælp til stress på individniveau
Her arbejder vi med den enkelte og løser individuelle problemer og kriser. Vi arbejder også med at give den enkelte konkrete værktøjer, som kan bruges i dagligdagen. Vi tilbyder både kurser for medarbejdergrupper og personlige samtaler tilpasset henholdsvis ledere og medarbejdere.

 

Forebyggelse af stress er det vigtigste for at undgå stress og sygefravær. Derfor giver dialog om stressforebyggelse udbytte for alle i virksomheden, både hvad angår de menneskelige omkostninger men også de økonomiske omkostninger.