Sygefravær

Arbejdstilsynet forlanger, at sygefraværet skal indgå i arbejdspladsvurderingen. Det drejer sig om, at man skal identificere den del af sygefraværet, der har med arbejdsmiljøet at gøre.

Vi mener, det vil kræve, at man følger sygefraværet og fører nogle strukturerede samtaler. Disse samtaler kommer til at danne grundlag for nogle handleplaner til at imødegå kommende arbejdsbetinget sygefravær.

Det koster sygefravær

Sygefravær koster mange ressourcer både for samfundet og virksomheden, og det kan få store omkostninger for den enkelte. Det har vist sig, at en meget stor del af dem, der er udsat for langvarigt sygefravær aldrig kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Der er derfor mange gode grunde til at få gjort noget ved sygefraværet i virksomheden.

Avidenz tilbyder

Vi tilbyder at hjælpe med at udarbejde og gennemføre en sygefraværspolitik, som passer til netop jeres virksomhed. Vi udarbejder et oplæg til en praktisk gennemførelse af sygefraværssamtalen, og vi rådgiver dem, der skal afholde disse svære samtaler.

Syg mand i sin seng giver sygefravær