Trivselsundersøgelse

Medarbejdernes trivsel er et centralt omdrejningspunkt for engagement, produktivitet og udvikling i virksomheden. En kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø ved hjælp af en trivselsundersøgelse er derfor et værktøj, der er værd at prioritere for ledelsen.

Trivselsundersøgelsen er et godt grundlag for en målrettet indsats til at styrke arbejdsforhold og trivsel.

Avidenz foretager trivselsundersøgelser. Undersøgelserne er baseret på "tre-dækker spørgeskemaet", der er udviklet af NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), og som anbefales til arbejdsmiljøprofessionelle.
Efter trivselsundersøgelsen giver vi jer løsningsforslag til bedre trivsel, og vi udarbejder en handlingsplan for eventuelle tiltag.

Proceduren for trivselsundersøgelsen

Gennemførelsen af trivselsundersøgelsen forgår på følgende måde:

  • Information før gennemførelse af undersøgelsen
  • Indsamling af data via spørgeskemaer og interviews
  • Bearbejdning og formidling af resultater med anbefalinger til eventuelle tiltag
  • Eventuel bistand i indsatsfasen efter behov


Indholdet i trivselsundersøgelsen vil blandt andet omfatte:

  • Krav i arbejdet
  • Arbejdets organisering og indhold
  • Ledelse og samarbejde
  • Helbred og velbefindende
  • Krænkende adfærd


Det er vigtigt at påpege, at en undersøgelse fokuserer på "system"-fejl og ikke hænger enkeltpersoner ud. Spørgeskemaerne kan desuden udfyldes anonymt.

Et undersøgelsesforløb kan endvidere indgå som en del af den lovpligtige APV, som også skal indeholde et afsnit om det psykiske arbejdsmiljø. 

Organisationspsykologer

Vi samarbejder med organisationspsykologer, der kan hjælpe med konkrete organisations-udviklingsprojekter, hvis det ønskes efter vores kortlægning.