Er I klar med en whistleblowerordning?

21.03.2023

Alle private virksomheder med 50-249 ansatte skal have etableret en whistleblowerordning inden den 17. december 2023.

Virksomheder med 250 eller flere ansatte er allerede i gang og skulle have oprettet ordningen senest den 17. december 2021.

Kravene til, at virksomheder skal have en whistleblowerordning, er på baggrund af et EU-direktiv.
 
Hovedformålet er:
  • at gøre det nemt og sikkert at indberette overtrædelser, hermed opdage graverende fejl og forsømmelser 

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation i virksomheden.
 

Hvad kan man indberette om?

En whistleblowerordning omfatter oplysninger om alvorlige forhold, som er af betydning for varetagelsen af virksomhedens opgaver. 
 
Det kan for eksempel være:
  • Strafbare forhold, f.eks. tyveri, svig, underslæb, bedrageri eller bestikkelse
  • Hacking, aflytning, optagelse af samtaler
  • Seksuel chikane
  • Grov chikane f.eks. på grund af race, køn, religion
  • Tilsidesættelse af faglige standarder, der vil kunne medføre en risiko for personers sikkerhed og sundhed

Oplysninger om øvrige forhold som eksempelvis overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter og mindre alvorlige personrelaterede konflikter på arbejdspladsen er ikke omfattet af ordningen. Det kan for eksempel være interne retningslinjer om sygefravær eller rygning. Oplysninger om disse forhold skal som udgangspunkt håndteres via nærmeste leder, HR eller tillidsrepræsentanten/AMO.
 

Hvem kan være whistleblowerenhed? 

En whistleblower-modtager kan både være intern og ekstern. Der er nogle bestemte kriterier, en whistleblowerenhed skal leve op til. Det første kriterium er, at enheden skal kunne modtage og følge op på indberetninger, hvor de ligeledes skal kunne give feedback til whistlebloweren om deres indberetning.
 

Hvem kan hjælpe jer i gang?

Der findes heldigvis mange, der tilbyder deres hjælp, både med politiker på området og som data-modtagere.
Blandt andet hjælper flere arbejdsgiverorganisationer og brancheorganisationer medlemsvirksomhederne videre via nogle fordelagtige samarbejdsaftaler med en 3. part. F.eks. har Tekniq Arbejdsgiverne indgået samarbejde med Nordic Whistle. Hvad den aftale går ud på, kan I læse mere om her.


Dansk Industri har også en særlig aftale med EQS Group A/S, som tilbyder en IT-løsning til indberetningshåndtering. Læs mere her.


Links til yderligere information

Vil I læse mere om lovgivningen, og hvordan I skal forholde jer, så kan I gøre det via nedenstående links:

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

3 vejledninger fra Justitsministeriet.