Ny rapport: Styrket arbejdsmiljøindsats giver færre arbejdsulykker

16.11.2021

Rapporten er udarbejdet af Det Nationale Center for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med Arbejdstilsynet.

Resultaterne viser en positiv sammenhæng mellem virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og færre arbejdsulykker. Faktisk har virksomheder, der prioriterer arbejdsmiljøet højt, kun omkring halvt så mange alvorlige arbejdsulykker som virksomheder, der prioriterer det lavt.

Det er især de alvorlige arbejdsulykker (fravær over 30 dage og ulykker med dødelig udgang), der påvirkes positivt af arbejdsmiljøindsatsens prioritering, men tendensen ses også for arbejdsulykker med én dags fravær eller mere.

Rapporten er udviklet med fokus på 5 indsatsområder, hvoraf prioritering af arbejdsmiljøet er et af parametrene.

Læs mere om undersøgelsen, og find resultaterne for alle indsatsområderne her.


Det betaler sig, både menneskeligt og økonomisk

Der anmeldes hvert år ca. 42.000 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Det koster både på det menneskelige plan og økonomisk for den enkelte, for arbejdspladserne og for samfundet. Så det betaler sig på alle måder at fokusere på arbejdsmiljøet.


Mange virksomheder prioriterer arbejdsmiljøet

Heldigvis er mange virksomheder også opmærksomme på vigtigheden af et godt og sikkert arbejdsmiljø og fokuserer på at udvikle dette.

Det mærker vi hos Avidenz tydeligt på antallet af virksomheder, der henvender sig for at få hjælp. Faktisk mærker vi det så meget, at vi for at kunne følge med de mange forespørgsler efter vores kompetencer inden for arbejdsmiljørådgivning er i gang med at ansætte hele 3 nye medarbejdere. Vi glæder os til at præsentere dem for jer i starten af det nye år.

Vil I også udvikle jeres arbejdsmiljø, så kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk for en snak om, hvad vi kan gøre for netop jer.