Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Virksomheder får sikkerheden helt ud på gulvet

Avidenz har de seneste 6 måneder leveret en forskningsbaseret arbejdsmiljøindsats til en række metal- og maskinvirksomheder. Tilbagemeldinger fra bl.a. KSM Steel og M&J Recycling er meget positive, og nye virksomheder kan få tilbuddet nu.

I løbet af det sidste halve år har 7 metal- og maskinvirksomheder fået arbejdsmiljørådgivning af Avidenz. Rådgivningen er en del af et forskningsprojekt, der skal undersøge, om en særlig indsats kan nedbringe antallet af arbejdsulykker. De første tilbagemeldinger fra virksomhederne tyder på, at indsatsen flytter noget.

Fællesskabet om opgaven er afgørende

En af de virksomheder, der har deltaget i indsatsen, er KSM Steel.
Virksomhedsejer og salgschef Per Møller fortæller, at sikkerhed lever på en anden måde hos dem nu. Der er blevet kortere vej til konkret handling:
“Sikkerhed har altid haft en høj prioritering hos os, men nu har vi fået sikkerheden mere ud på gulvet. I dag venter vi ikke på en sikkerhedsrundering en gang i kvartalet; vi tager det med som en integreret del af de månedlige tavlemøder.”

Et væsentligt element i den arbejdsmiljøindsat der afprøves er, at ledere og medarbejdere i fællesskab definerer, hvilke sikkerhedsudfordringer, de vil arbejde med. Hos KSM Steel har de i fællesskab ændret flere procedurer og arbejdsgange for at gøre arbejdet mere sikkert. Ifølge værkfører Henrik Emil Jørgensen er det netop fællesskabet omkring opgaven, der har været afgørende for, at arbejdsmiljøindsatsen har kunnet forandre noget hos dem:

“Det har været klart helt fra starten, at det her er et fælles projekt mellem ledere og medarbejdere. Jeg havde nok min skepsis om, hvorvidt folk hele vejen rundt ville gå ind i det. Men det gjorde de, og det gør jo én stolt som leder. Jeg har ikke mødt en eneste sur mine.”

 Virksomhedsejer: Månederne fløj afsted
Virksomheder, der deltager i forskningsprojektet, takker ja til at indgå i et forløb, der strækker sig over 6 måneder. Er det ikke lang tid at binde sig til? Ifølge værkfører Henrik Emil Jørgensen fra KSM Steel var det tværtimod en fordel, at indsatsen tog tid, fordi det gjorde det nemmere at integrere arbejdsmiljøindsatserne i hverdagen. Virksomhedsejer Per Møller har samme oplevelse:

“Jeg synes, månederne fløj afsted. Indsatsen skulle helst ikke være kortere tid, fordi vi jo fik opgaver løbende. Hvis vi havde presset for mange opgaver ind på for kort tid, var det blevet noget sjusk. Ting skal bundfælde sig, og alle skal være med.”


Hjælp skal komme udefra

Arbejdsmiljøindsatsen hos de enkelte virksomheder bliver styret af arbejdsmiljø-rådgivere fra Avidenz. Hos virksomheden M&J Recycling har det været væsentligt, at de fik hjælp udefra til at arbejde struktureret med sikkerhed i hverdagen.

Daglig arbejdsmiljøleder John Naldal fortæller:
“Indsatsen betød, at vi fik eksterne øjne på virksomheden og blev gjort opmærksomme på, hvor vi havde nogle issues. Vi kan godt stirre os blinde på nogle ting, når vi går i det samme miljø til daglig. Når der kommer én udefra, bliver der måske peget på noget, der faktisk ikke er supergodt.”

John Naldal fremhæver også, hvordan både ledere og medarbejdere blev inddraget i sikkerhedsopgaverne:

“Folk fik jo ejerskab, fordi de selv skulle stå med opgaverne. Men så var det også vigtigt, at opgaverne passede med det, medarbejderne kunne. For eksempel var der nogle, der lavede analyseopgaver ift. støjniveauer, som de præsenterede i et powerpoint-oplæg. Andre tog billeder ude i virksomheden og hang dem op, så vi kan se, hvordan man stiller en motor sikkert fra sig.”


Arbejdsmiljøkonsulent: Jeg minder dem om, at de flytter sig

Arbejdsmiljøkonsulent Rene Florczak er én af de to konsulenter fra Avidenz, der deltager i forskningsprojektet. Han har indtil videre rådgivet 3 virksomheder i projektet.

Ifølge René Florczak er det dybt inspirerende at være inde i et længere forløb med virksomhederne, fordi han kan se, at tingene bevæger sig. Han fremhæver desuden, at den direkte rådgivning til lederne har en helt særlig betydning:

“Det gør en forskel, at vi kommer og støtter dem i deres rolle som arbejdsmiljøledere. De har ofte de bedste intentioner, men så rammer virkelighedens travlhed. Når de er ved at køre fast, kan vi minde dem om, hvad de faktisk har formået at flytte, selvom de har travlt.”

Per Møller fra KSM Steel har da også oplevet, at den løbende sparring med en arbejdsmiljøkonsulent gav ham relevant viden midt i en hektisk hverdag:

“Jeg har jo fået gratis sparring og uddannelse i min dagligdag ved at deltage i projektet. Jeg har ikke skullet tage 3 dage væk på uddannelse. Så det er den bedste måde, jeg lige har kunnet få udvidet min horisont,” fortæller Per Møller.

Virksomhedsejeren er overbevist om, han ikke kunne have kørt arbejdsmiljøprocessen på samme måde selv:

“Konsulenten havde overblik, var vedholdende og fik prikket til mig. Det er jeg dybt taknemmelig for i dag. Hvis vi selv skulle have kørt processen, fx efter en drejebog, ville der være blevet ‘dømt nøl’, hvis vi gik i drift. Det var vigtigt for os, at der kom én udefra.”


Nye virksomheder er velkomne

Forskningsprojektet har aktuelt åbent for, at flere virksomheder i metal- og maskinbranchen kan deltage. Tilbuddet er målrettet virksomheder med 20-50 ansatte, der kan deltage uden beregning. Virksomheden skal dog sætte tid af til arbejdsmiljøopgaver og rådgivning.
Måske kender du en virksomhed, der kan få glæde af skræddersyet arbejdsmiljørådgivning?

 

Fakta om arbejdsmiljøindsatsen

Formålet med indsatsen er at undersøge, om en forskningsbaseret arbejdsmiljøindsats kan reducere antallet af arbejdsulykker.

Arbejdsmiljøindsatsen består af to målinger af virksomhedens sikkerhedsniveau med 6 måneders mellemrum. Mellem målingerne får virksomheden tilbudt rådgivning, der passer til virksomhedens konkrete situation.

Målingerne og rådgivningen varetages af én af Avidenz’ arbejdsmiljøkonsulenter. Målingerne har fokus på virksomhedens fysiske arbejdsmiljø, medarbejdernes sikkerhedsadfærd og det systematiske arbejdsmiljøarbejde i virksomheden.

Yderligere oplysninger

Arbejdsmiljøindsatsen er en del af forskningsprojektet Integreret Ulykkesforebyggelse i Praksis. Indsatsen bliver udført i et samarbejde mellem rådgivere fra Avidenz og forskere fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup. Projektet støttes af Arbejdsmiljøpuljen.

Del dette indlæg:

Andre indlæg

Natarbejder
Arbejdsmiljø

Pas på jeres natarbejdere, husk helbredskontrollerne

Medarbejderne er jeres vigtigste ressource, og det er essentielt, at de har det godt og trives.
Men natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer, og derfor skal natarbejdere tilbydes helbredskontroller for at sikre, at deres helbred ikke tager skade af natarbejdet (jf. arbejdsmiljøloven).

Læs hele nyheden
Ny bekendtgørelse m systematisk arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø

Skab trivsel og udvikling gennem arbejdsmiljøet

Den 1. februar 2024 trådte en ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljø (BEK 65) i kraft. I den er der fokus på samarbejdet i virksomhederne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Hos Avidenz anbefaler vi, at I anvender den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at arbejde systematisk og strategisk med jeres arbejdsmiljø.

Læs hele nyheden
Arbejdsmiljø

Digitaliser arbejdsmiljøet, og spar tid

Et sikkert arbejdsmiljø har aldrig været vigtigere end i dag. Både for at leve op til de stigende krav fra myndigheder og kunder og ikke mindst for at skabe de bedst mulige rammer for virksomhedens medarbejdere.

Men hvordan gør I det effektivt, nemt og hurtigt i hverdagen, så I opnår fordelene ved et sikkert arbejdsmiljø, samtidig med at I kan koncentrere jer om at drive jeres forretning?

Læs hele nyheden