APV - Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert 3. år. APV’en skal revideres løbende, hvis der sker ændringer i arbejdsforholdene, som har betydning for arbejdsmiljøet.

En APV er et godt værktøj til at tage temperaturen på arbejdsmiljøet i virksomheden. Samtidig fungerer den også som et godt styringsredskab for arbejdsmiljøorganisationens indsats på arbejdsmiljøområdet.
Vi hjælper din virksomhed med at udarbejde jeres APV sammen med de ansatte og arbejdsmiljøorganisationen. På den måde sikrer I jer blandt andet:

  • Systematik og overskuelighed
  • Opfølgning på handlingsplanen
  • At APV’en opfylder lovens krav

Se desuden denne side, hvor vi har samlet en lang række spørgsmål og svar omkring APV.