Indeklima

Et godt og stabilt indeklima er altafgørende for både vores velvære, trivsel og vores helbred.

Undersøgelser viser, at har vi det eksempelvis for varmt, nedsættes vores koncentration og præstation med helt op til 50 %. 
Samtidig kan dårligt indeklima være skyld i decideret sygdom.

Indeklima handler både om temperaturer, fugt, træk og ventilation.

Årsager til et dårligt indeklima

Problemerne med dårligt indeklima er stigende, og der kan være mange årsager:

  • Tætte huse
  • Uheldigt materialevalg
  • Tør luft
  • For mange varmekilder
  • For mange mennesker


Sandheden er dog ofte mere kompleks, og det er tit summen af en række uheldige faktorer, der tilsammen er den egentlige årsag. Eksempelvis er rengøring, varme- og ventilationsanlæg, afgasning fra byggematerialer, fugt og skimmelsvamp også forhold, der kan være medvirkende til indeklimaproblemer.

Symptomer ved et dårligt indeklima

Signalerne for et dårligt eller forringet indeklima er især:

  • Hovedpine
  • Svie i øjnene
  • Luftvejsgener
  • Træthed


Disse symptomer er ofte medvirkende til et øget sygefravær og dermed øgede omkostninger for virksomheden. Det er derfor vigtigt at få gjort noget ved gener i indeklimaet.

Avidenz tilbyder at undersøge og gennemføre målinger af det aktuelle indeklima for at finde årsagerne til generne. På baggrund heraf giver vi løsningsforslag til forbedring af indeklimaet, og vi hjælper med at gennemføre disse løsninger i praksis. Efterfølgende tilbyder vi at foretage målinger samt udarbejde dokumentation for, at indeklimaet er forbedret.

Vi rådgiver naturligvis også om, hvordan I sikrer det bedst mulige indeklima i forbindelse med planlægningen af nybyggeri.

Udskiftning af luft er centralt for et godt indeklima

Helt centralt for et behageligt og sundt indeklima er, at den forurenede luft udskiftes med frisk luft. Udskiftningen af luft kan ske ved naturlig eller mekanisk ventilation.

Læs om ventilation, og hvad vi kan hjælpe dig med her.

Kontor