Indeklima på arbejdspladsen

Et godt og sundt indeklima er altafgørende for både vores velvære, trivsel og vores helbred.

Undersøgelser viser, at har vi det eksempelvis for varmt, nedsættes vores koncentration og præstation med helt op til 50 %. 
Samtidig kan dårligt indeklima være skyld i decideret sygdom.

Men hvad er indeklima egentlig?
Hvad skyldes et dårligt indeklima, og hvad er et godt indeklima? Og ikke mindst, hvordan opnår man et godt og sundt indeklima på arbejdspladsen?

Det og meget mere får du svar på herunder.

Helt overordnet handler indeklima både om temperaturer, luftfugtighed, fugt, træk og ventilation.

 

Årsager til et dårligt indeklima

Problemerne med dårligt indeklima på kontoret og i produktionen er stigende, og der kan være mange årsager:

  • Tætte huse
  • Uheldigt materialevalg
  • Tør luft
  • For mange varmekilder
  • For mange mennesker


Sandheden er dog ofte mere kompleks, og det er tit summen af en række uheldige faktorer, der tilsammen er den egentlige årsag til et dårligt indeklima. Eksempelvis er rengøring, varme- og ventilationsanlæg, afgasning fra byggematerialer, fugt og skimmelsvamp også forhold, der kan være medvirkende til indeklimaproblemer.

Symptomer ved et dårligt indeklima

Signalerne for et dårligt eller forringet indeklima er især:

  • Hovedpine
  • Svie i øjnene
  • Luftvejsgener
  • Træthed


Disse symptomer er ofte medvirkende til et øget sygefravær og dermed øgede omkostninger for virksomheden. Det er derfor vigtigt at få gjort noget ved et dårligt indeklima på arbejdspladsen.

Ønsker I et bedre indeklima, tilbyder vi at undersøge og gennemføre målinger af det aktuelle indeklima for at finde årsagerne til generne. På baggrund heraf giver vi løsningsforslag til, hvordan I får et bedre indeklima, og vi hjælper med at gennemføre disse løsninger i praksis. Efterfølgende tilbyder vi at foretage målinger samt udarbejde dokumentation for, at indeklimaet er forbedret.

 

Godt indeklima ved nybyggeri

Vi rådgiver naturligvis også om, hvordan I sikrer et godt indeklima på arbejdspladsen i forbindelse med planlægningen af nybyggeri.
Et godt indeklima er både lovpligtigt og også optimalt af hensyn til medarbejdernes sundhed og virksomhedens økonomi.

 

Udskiftning af luft er centralt for et godt indeklima

Helt centralt for et godt og sundt indeklima er, at den forurenede luft udskiftes med frisk luft. Udskiftningen af luft kan ske ved naturlig eller mekanisk ventilation.

Læs om ventilation, og hvad vi kan hjælpe dig med her.

Kontor