Støj og akustik på arbejdspladsen

Støj påvirker arbejdsmiljøet negativt på mange måder. De personer, der er udsat for støjen bliver uoplagte og trætte, får let hovedpine og risikerer endda at få varige høreskader. 

Der er således mange fordele ved at få styr på støj på arbejdspladsen og reducere eventuelle støjgener, både for virksomheden som helhed og for de enkelte medarbejdere.

Grænseværdier for støj og løsninger på støj

Hos Avidenz giver vi løsninger på støjproblematikker, uanset om det drejer sig om støj på kontoret eller støj i produktionen, og om problemet findes i lokalets akustik, ved arbejdsprocesser, maskiner, arbejdets organisering eller andet.

Vi foretager støjmålinger og vurderer, om de er over de gældende støjgrænser. Vi hjælper også med støjdæmpning og akustikregulering samt tilbyder lovpligtige høretests.

Læs mere om de forskellige områder via linkene herunder.

2 medarbejdere generet af støj