Støj og akustik

Støj påvirker arbejdsmiljøet negativt på mange måder. De personer, der er udsat for støjen bliver uoplagte og trætte, får let hovedpine og risikerer endda at få varige høreskader. Så der er mange fordele ved at få styr på eventuelle støjgener, både for virksomheden som helhed og for de enkelte medarbejdere.

Hos Avidenz giver vi løsninger på støjproblematikker, uanset om problemet findes i lokalets akustik, ved arbejdsprocesser, maskiner, arbejdets organisering eller andet.

Læs mere om de forskellige områder, vi kan hjælpe med via linkene herunder.

2 medarbejdere generet af støj