Akustikregulering

Akustikken i et arbejdslokale har stor betydning for støjpåvirkningerne ved den enkelte arbejdsplads. I et lokale med dårlig akustik breder støjen sig til selv fjerntliggende arbejdspladser.

Ifølge gældende regler fra Arbejdstilsynet skal de akustiske forhold i arbejdslokaler være tilfredsstillende. Når akustikken ikke er tilfredsstillende, kan det give gener som: 

  • Koncentrationsbesvær
  • Dårlig taleforståelse
  • Mere end en fordobling af støjbelastningen fra støjkilder

Akustikregulering loft og akustikregulering vægge

Akustikregulering af eksempelvis loft eller vægge kan være nødvendig, og vi tilbyder at undersøge de akustiske forhold i jeres lokaler. Vi foretager i den forbindelse måling og beregning af rumakustikken - kort sagt en undersøgelse af om arbejdsforholdene lever op til kravene om de akustiske forhold på arbejdspladsen og til Arbejdstilsynets krav om akustik i arbejdslokaler.

I forbindelse med nybyggeri tilbyder vi at:

  • Rådgive virksomheden om det rigtige materialevalg
  • Rådgive om, hvor det akustiske materiale skal placeres, for at man opnår den bedste virkning

Drejer det sig om eksisterende arbejdslokaler tilbyder vi at:

  • Undersøge og rådgive om forbedringer i de nuværende akustiske forhold
  • Foretage efterklangsmålinger med godkendt udstyr, beregninger etc.
  • Udarbejde løsningsforslag til virksomheden om materialevalg i den aktuelle situation

 
Lad Avidenz hjælpe, og vi sørger for, at der vælges det bedste materiale til akustikregulering, hvilket sikrer nogle gode arbejdslokaler for virksomhedens medarbejdere.