Akustikregulering

Akustikken i et arbejdslokale har stor betydning for støjpåvirkningerne ved den enkelte arbejdsplads. I et lokale med dårlig akustik breder støjen sig til selv fjerntliggende arbejdspladser.

Ifølge gældende regler fra Arbejdstilsynet skal de akustiske forhold i arbejdslokaler være tilfredsstillende. Når de akustiske forhold ikke er tilfredsstillende, kan det give gener som: 

  • Koncentrationsbesvær
  • Dårlig taleforståelse
  • Mere end en fordobling af støjbelastningen fra støjkilder


Vi tilbyder at undersøge de akustiske forhold i jeres lokaler. Vi foretager i den forbindelse måling og beregning af rumakustikken - kort sagt en undersøgelse af om arbejdsforholdene lever op til kravene om de akustiske forhold på arbejdspladsen og til Arbejdstilsynets krav om rumakustik i arbejdslokaler.

I forbindelse med nybyggeri tilbyder vi at:

  • Rådgive virksomheden om det rigtige materialevalg
  • Rådgive om, hvor det akustiske materiale skal placeres, for at man opnår den bedste virkning

Drejer det sig om eksisterende arbejdslokaler tilbyder vi at:

  • Undersøge og rådgive om forbedringer i de nuværende akustiske forhold
  • Foretage efterklangsmålinger med godkendt udstyr, beregninger etc.
  • Udarbejde løsningsforslag til virksomheden om materialevalg i den aktuelle situation

 
Lad Avidenz hjælpe, og vi sørger for, at der vælges det bedste materiale til regulering af de akustiske forhold og dermed sikre nogle gode arbejdslokaler for virksomhedens medarbejdere.