Støjdæmpning

At få foretaget støjdæmpning i et støjende miljø er centralt for medarbejdernes velbefindende og effektivitet. Vi giver løsninger på, hvordan støjbelastningen på medarbejderne kan mindskes. Det betyder både meget for medarbejdernes trivsel i dagligdagen, og at risikoen for høreskader bliver væsentlig mindre.

Krav til arbejdsgivere vedrørende støj

Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006, ”Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet” fastsættes nogle krav til arbejdsgiveren vedrørende støj.

Kravene omfatter blandt andet:

  • At foretage mulig dæmpning af støj ved kilden og forhindre unødig støj
  • At vurdere medarbejdernes støjbelastning via målinger
  • At tilbyde høretest til støjbelastede medarbejdere
  • At tilbyde egnede høreværn til støjbelastede medarbejdere

Vi tilbyder:

  • Identifikation af realistiske muligheder for støjdæmpning
  • Støjkortlægning og vurdering af medarbejdernes støjbelastning efter Arbejdstilsynets retningslinjer
  • Udarbejdelse af den lovpligtige instruktion af støjbelastede medarbejdere
  • Information til medarbejderne om støj og forebyggelse af høretab