Støjmåling

Har du medarbejdere, der er generet af støj?
Er du i tvivl, om I lever op til Arbejdstilsynets krav om tiltag, som arbejdsgivere skal foretage ved støjbelastende arbejde?


Med en støjmåling får du hurtigt svarene.

Vi tilbyder at foretage målinger af støjen for at vurdere, hvor galt det er, og hvad der skal til for at støjdæmpe hos jer. Både af hensyn til medarbejdere og så I lever op til kravene fra Arbejdstilsynet.

Vi foretager bl.a. støjmålinger og beregninger på følgende:

  • Måling af støjbelastning på medarbejdere - kan udføres med øjebliksmålinger af støjen med efterfølgende beregninger og/eller dosimetermålinger, hvor medarbejdere i kortere eller længere tid bærer en støjmåler, der løbende opsamler data
  • Frekvensanalyse af maskiner eller lignende for at finde den bedst mulige løsning
  • Vejledende støjmålinger på det ydre miljø i forbindelse med miljøgodkendelser


Kontakt os for at få foretaget en måling af støj i jeres virksomhed.