Anhugningskursus

Anhugningsarbejde og det anhugningsgrej, der kan anvendes, er et omfattende område med mange regler og ting, man skal huske for at undgå ulykker. Anvender I anhugningsgrej i virksomheden kan det derfor være en god idé at få et anhugningskursus, da arbejdet med anhugning kan være farligt, hvis det ikke udføres korrekt.

Når en byrde bliver fastgjort til eller frigjort fra en krankrog, er der tale om anhugningsarbejde. Der findes forskelligt anhugningsgrej som for eksempel stropper og magneter, som anvendes sammen med en kran til at løfte de tunge og store genstande. Det kan omfatte løft af bygge- og anlægsmaterialer, maskiner og udstyr, og kan bruges i en række forskellige brancher.

Ved at deltage i et anhugningskursus får du opdateret viden og nødvendige færdigheder, der bidrager til at sikre sikkerheden i løftearbejdet.

Dette anhugningskursus bliver holdt som et internt virksomhedskursus hos jer, hvilket betyder, at det bliver tilrettelagt, så det tager udgangspunkt i netop jeres virksomheds ønsker og behov.

Herunder kan du læse nærmere om indholdet og udbyttet på vores anhugningskursus.

 

Udbytte

Deltagerne på vores anhugningskursus får undervisning i og viden om gældende regler for løft af byrder med kran. Dette skal medvirke til, at arbejdet kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kurset er et vigtigt skridt i at sikre en sikker arbejdsplads og forebygge ulykker i forbindelse med arbejdet.

 

Indhold

Vi gennemgår de forskellige faser for transporten: 

  • Vurdering og planlægning af opgaven (byrdens beskaffenhed, anhugningsmetoder, kvalitet i arbejdet)
  • Klargøring (forskellige typer af anhugningsgrej) 
  • Udførelse af løftet (ergonomi i forbindelse med anhugning)
  • Kontrol, afhugning og afrydning (opbevaring, orden og ryddelighed, lovpligtige eftersyn m.m.)


Arbejdstilsynets bekendtgørelser og anvisninger for området vil også blive gennemgået. Vi understøtter gennemgangen med eksempler for at tydeliggøre reglerne. Det enkelte anhugningskursus tilpasses altid til den aktuelle virksomhed, så der i eksemplerne tages udgangspunkt i denne virksomheds egne løfteopgaver og det anhugningsgrej, der anvendes.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der foretager løfteopgaver i deres arbejde som for eksempel kranførere og maskinoperatører samt medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller andre med ansvar for sikkerheden på arbejdspladsen eller interesse for emnet. 

Den person, der udfører anhugningsarbejdet skal være særligt udpeget, oplært og instrueret i at udføre det aktuelle anhugningsarbejde. 

 

Praktisk information

Kurset vil som regel veksle mellem oplæg fra Avidenz og dialog med deltagerne, ligesom der vil indgå praktiske eksempler.

Varigheden på kurset aftales individuelt afhængig af de konkrete emner og behov. Dog er minimum, hvad der svarer til 1/2 dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Dermed kan dette anhugningskursus anvendes som en del af den supplerende uddannelse for medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen og deres løbende kompetenceudvikling.

 

Har I en virksomhedsaftale med Avidenz, kan kurset afholdes inden for virksomhedens timer, evt. i forbindelse med, at vi i forvejen gennemfører en opgave i relation til området i virksomheden. Alternativt kan kurset selvfølgelig købes separat. 

 

Bestil et anhugningskursus

Er du interesseret i at bestille et kursus i anhugning, eller har du spørgsmål til kurset? 

Kontakt os på 66 17 34 55 eller info@avidenz.dk for yderligere oplysninger og for priser.

Vi ser frem til at høre fra dig.

 

Du kan også hente en pdf med information om anhugningskurset her.