Sikkerhedskulturkursus

Vil I blive klogere på, hvordan I sikrer en god sikkerhedskultur i virksomheden?
Mange arbejdsulykker skyldes en dårlig sikkerhedskultur. Som virksomhed er det vigtigt at tage ansvar for sikkerheden på arbejdspladsen og forebygge ulykker. En god sikkerhedskultur skaber ikke kun en tryg arbejdsplads for medarbejderne, men kan også have en positiv effekt på virksomhedens produktivitet og resultater. Ledernes og medarbejdernes engagement og indstilling til sikkerhed er derfor vigtig.

Hos Avidenz tilbyder vi at afholde et kursus i sikkerhedskultur, som bliver tilpasset lige præcis jeres virksomheds ønsker og behov. Her på siden kan du læse nærmere om kurset og finde relevante informationer.


Udbytte

Målet med kurset er at give deltagerne en generel viden om og indsigt i de grundlæggende begreber vedrørende sikkerhedskultur. Ved at deltage i et sikkerhedskulturkursus vil du lære om vigtigheden af en god sikkerhedskultur, og hvordan man kan styrke denne. Deltagerne lærer også om de "værktøjer", der kan medvirke til at forbedre holdningerne til sikker adfærd og dermed være med til at forebygge arbejdsskader og øvrige hændelser. Kurset kan således hjælpe virksomheder med at opbygge en kultur, hvor sikkerhed prioriteres højt, og medarbejdere er engagerede i at bidrage til en sikker arbejdsplads.
 
En god sikkerhedskultur viser, at virksomheden tager ansvar og værner om medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Dermed kan det også være med til at tiltrække medarbejdere.
 

Indholdet på et sikkerhedskulturkursus

Indholdet på kurset kan variere, da vi altid tager udgangspunkt i netop jeres virksomheds udfordringer. Vi indleder en dialog med jer, hvorefter det aftales nærmere, hvilke områder vi vil have fokus på i forbindelse med kurset.

Herunder er skitseret nogle af de områder, vi ofte oplever et behov for at komme omkring:

  • Hvorfor sker der ulykker/uhensigtsmæssig adfærd

  • Hvad er sikker adfærd, og hvorfor er det vigtigt?

  • Vision zero

  • Hvor er I mht. arbejdsmiljøindsatsen - og hvor vil I hen?

  • Læring af ulykker/øvrige hændelser vha. årsagsanalyse

  • Risikovurdering

  • Risikobevidsthed, indrapportering af nærved/observationer - vigtigheden af dette

  • Roller, ansvar og pligter i arbejdsmiljøarbejdet

  • Arbejdslederne og arbejdsmiljørepræsentanterne som rollemodeller

  • Kommunikation/information omkring arbejdsmiljø til kolleger og involvering af kolleger


Målgruppe

Et sikkerhedskultur kursus henvender sig til alle i Arbejdsmiljøorganisationen og øvrige, der skal være ambassadører for et sikkert arbejdsmiljø. Ledelsens deltagelse på kurset er dog vigtig, da det er centralt, at ledelsen tydeligt viser, at sikkerhed har en høj prioritet – også når der er tidspres.
 

Praktisk information

Varigheden på kurset aftales individuelt afhængig af de konkrete emner og behov. Dog er minimum, hvad der svarer til 1/2 dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Dermed kan dette kursus i sikkerhedskultur anvendes som en del af den supplerende uddannelse for medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen og deres løbende kompetenceudvikling. 
 
Har I en virksomhedsaftale med Avidenz, kan kurset afholdes inden for virksomhedens timer, evt. i forbindelse med, at vi i forvejen gennemfører en opgave i relation til sikkerhedskultur i virksomheden. 
Alternativt kan kurset selvfølgelig købes separat. Kontakt os for at høre nærmere og for at få en pris.
 
Kurset afholdes hos jer og veksler mellem oplæg fra Avidenz og gruppeopgaver, og der vil efter aftale blive anvendt cases fra netop jeres virksomhed.
 

Bestil et sikkerhedskultur-kursus

Er du interesseret i at bestille et kursus i sikkerhedskultur, eller har du spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 66 17 34 55 eller info@avidenz.dk.  
 
Vi ser frem til at høre fra dig.