Støjkursus

Som virksomhed er det vigtigt at tage ansvar for arbejdsmiljøet og sikre, at medarbejderne arbejder under sunde og sikre forhold. Støj og dårlig akustik kan have en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet på flere måder, da det kan distrahere medarbejderne og føre til varige høreskader, søvnforstyrrelser og andre sundhedsproblemer, der kan påvirke medarbejdernes livskvalitet og trivsel på arbejdspladsen.

Hvis støj er en faktor i jeres virksomhed, vil det være relevant at sætte fokus på, hvordan I kan mindske denne. Hos Avidenz afholder vi kurser, som omhandler støj og akustik. Vi er autoriserede arbejdsmiljørådgivere og har stor erfaring i at hjælpe virksomheder med støjdæmpning og akustikregulering. På denne side kan du læse nærmere om indholdet på vores støjkursus.

 

Udbytte

Ved at deltage på dette støjkursus får I en teoretisk viden om forskellige støjbegreber herunder kendskab til måleenheden decibel (dB) samt de generelle støjdæmpningsprincipper. I får også en gennemgang af mulighederne for regulering af akustikken og dermed også en regulering af spredningen af støjen.

 

Indholdet på vores støjkursus

Indholdet på kurset bliver tilpasset jeres ønsker og behov, så vi sikrer, at det er målrettet netop jeres virksomhed og de udfordringer, I oplever med støj og akustik. 
 
Herunder har vi skitseret nogle eksempler på de emner, vi ofte kommer omkring:
  • Forklaring af dB og begreber

  • Ørets opbygning og hvor kan der ske skader

  • Grænseværdi samt risiko for høreskader

  • Konkrete lydeksempler på støjskader samt tinnitus

  • Regler for brug af høreværn

  • Typer af høreværn og deres dæmpningsgrad

  • Lokalers akustiske forhold og betydning for oplevelsen af støj i forbindelse med arbejdet

  • Hvad er en støjkortlægning?

  • Eksempler på praktisk støjdæmpning
 
Det hele afsluttes med en konklusion og en vurdering af, hvor virksomheden kan sætte ind med henblik på at nedsætte støjbelastningen for medarbejderne.
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og andre, der ønsker viden om støj og akustik samt, hvordan man forbedrer og reducerer begge dele. Et støjkursus er en vigtig investering for virksomheder, hvor støj er en uundgåelig del af hverdagen.
 

Praktisk information

Varigheden på kurset aftales individuelt afhængig af de konkrete emner og behov. Dog er minimum, hvad der svarer til 1/2 dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Dermed kan dette støjkursus anvendes som en del af den supplerende uddannelse for medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen og deres løbende kompetenceudvikling.

Har I en virksomhedsaftale med Avidenz, kan kurset afholdes inden for virksomhedens timer, evt. i forbindelse med, at vi i forvejen gennemfører en opgave i jeres virksomhed omkring støj, støjdæmpning og/eller akustiskregulering.
Alternativt kan kurset selvfølgelig købes separat. Kontakt os for at høre nærmere og for at få en pris.

Kurset afholdes hos jer og veksler mellem oplæg fra Avidenz og dialog med deltagerne, ligesom der vil indgå praktiske øvelser.


Bestil et støjkursus

Er du interesseret i at bestille et støjkursus, eller har du spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 66 17 34 55 eller info@avidenz.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.