Miljøledelse

Inden for miljøledelse er ISO 14001 den mest anerkendte internationale standard for miljøledelsessystemer.
Standarden kan anvendes indenfor et bredt spektre af brancher og aktiviteter. Bagrunden for at indføre et miljøledelsessystem kan være mange. Det kan være kundekrav eller blot et ønske om at forbedre sin miljøindsats på en synlig og systematisk måde.

Opbygning og implementering af ISO 14001

Avidenz tilbyder at hjælpe jeres virksomhed med at blive klar til en certificering ved at hjælpe med opbygning og implementering af et effektivt miljøledelsessystem, der opfylder kravene i standarden. Vi tilbyder også at gennemføre interne audits, enten alene eller i forbindelse med processen i opbygningen.

Det giver en certificering

En ISO 14001 certificering giver virksomheden en blåstempling over for potentielle kunder. Desuden giver certificeringen virksomheden flere konkrete fordele, blandt andet muligheden for at:

  • Sætte fokus på de væsentlige miljøforhold
  • Have et værktøj til effektivt at overvåge, måle og forbedre den miljømæssige indsats
  • Lette reduktionen af forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger til miljøet
  • Mindske anvendelsen af ressourcer herunder virksomhedens energiforbrug, hvilket kan medføre en reduktion af driftsomkostninger
Grøn auditmappe til miljøledelse