Miljøkortlægning

En miljøkortlægning giver jer et godt overblik over miljøforholdene i virksomheden. Ved at have dette overblik får I et redskab til at styre jeres ressourceforbrug samt muligheder for miljøforbedringer.

Når vi gennemgår miljøforholdene, er der ingen sanktioner - kun hjælp til at forbedre forholdene.

Er I interesseret i en eller anden form for miljøstyring, kan dette være en oplagt start på processen.

Fordelen ved miljøkortlægningen er, at I får mulighed for at være på forkant på miljøområdet - og herved reduceres risikoen for eventuelle miljøuheld eller sanktioner fra miljømyndigheden.

Forstørrelsesglas til miljøkortlægning