Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Arbejdstilsynet har fokus på seksuel chikane

Seksuel chikane og krænkende handlinger er stadig en varm kartoffel og har faktisk vist sig at være et endnu større problem rundt omkring på arbejdspladserne end først antaget.

Siden maj 2021 har Arbejdstilsynet på deres tilsynsbesøg haft øget fokus på seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Tilsynsindsatsen sker på baggrund af finanslovsaftalen for 2021 og vil foreløbigt forløbe til og med 2022.

Hvornår er der tale om seksuel chikane?

Ja, det er et godt spørgsmål, som er umuligt at svare præcist på. Seksuel chikane er nemlig et vidt begreb og kan være alt lige fra en sjofel vittighed til fysisk berøring som f.eks. en hånd på låret. Det afgørende er, om handlingen bliver opfattet krænkende af den person, der er udsat for den. Og det vil være meget individuelt og afhængigt af situationens kontekst, og derfor er det svært at definere og beskrive entydigt, hvornår der er tale om seksuel chikane. Men netop derfor er det så også enormt vigtigt, at I får talt om, hvor grænsen går på jeres virksomhed og hvilken omgangstone, der er acceptabel.

Arbejdsgiverens pligt

Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren pligt til at sikre, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Uanset om en medarbejder kommer fysisk til skade ved en maskine – eller psykisk ved f. eks at blive udsat for seksuel chikane, mobning eller andre krænkelser – så skal arbejdsgiveren handle. Det psykiske arbejdsmiljø er altså vigtigt for arbejdsgivere at italesætte på lige fod med andre arbejdsmiljøområder.
Arbejdstilsynet kan give et påbud og evt. bøde, hvis der ikke er blevet handlet på en eller flere krænkende episoder, som ledelsen er gjort opmærksom på.

Retningslinjer på jeres virksomhed

Medarbejderne skal være sikre på, hvilke retningslinjer jeres virksomhed har i forhold til omgangstone og chikane – fuldstændig ligesom de er blevet instrueret i, hvordan man bruger en given maskine forsvarligt. Det er også vigtigt at vide, hvad der sker, hvis reglerne bliver brudt og en medarbejder oplever seksuel chikane eller anden psykisk krænkelse. De 2 ting er væsentlige at have styr på for at sikre et godt arbejdsmiljø, og også inden Arbejdstilsynet kommer på tilsyn.

Retningslinjerne og eventuelle konsekvenser ved brud herpå bør indskrives i personalehåndbogen og virksomhedens øvrige arbejdsmiljøpolitikker. Det er desuden altid en god ide at opfordre alle medarbejdere til at kontakte enten den øverste ledelse, arbejdsmiljørepræsentanten eller tillidsrepræsentanten, hvis man bliver udsat for krænkelser, mobning eller seksuel chikane.

Du kan læse mere om Arbejdstilsynets kampagne samt krænkende handlinger, forebyggelse og håndtering her


Brug for hjælp?

Hos Avidenz anbefaler vi, at I arbejder forebyggende og melder klart ud, at der ikke tolereres nogen form for chikane. Skulle det nu alligevel forekomme er det som sagt vigtigt at have styr på, hvordan man skal tackle situationen.

Har I brug for hjælp eller gode råd, så kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk

Del dette indlæg:

Andre indlæg