Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Medarbejdere kan nu også dømmes for seksuel chikane

Et enigt Folketing har for nyligt vedtaget et lovforslag om seksuel chikane. Med lovforslaget ønskede Regeringen at styrke indsatsen mod seksuel chikane på arbejdspladser.

Loven trådte i kraft den 1. april 2023.

Både arbejdsgivere og medarbejdere har et ansvar

Selve lovændringen drejer sig om en skærpelse af Ligebehandlingsloven. Det er blandt andet blevet tydeliggjort, at arbejdsgiveren er forpligtet til at stille et chikanefrit miljø til rådighed i forbindelse med udførelsen af arbejdet og til at håndtere tilfælde af seksuel chikane.
Tidligere var der ikke tilstrækkelig fokus på, at medarbejdere også har et ansvar for seksuel chikane. Dette er nu også tilføjet i ligebehandlingsloven, så det er blevet tydeliggjort, at både arbejdsgivere og medarbejdere har et ansvar.
Hvor en krænket medarbejder tidligere kun kunne rejse et krav om godtgørelse mod arbejdsgiveren efter ligebehandlingsloven, vil krænkeren med de nye lovændringer nu også kunne dømmes til at betale.

Yderligere er det blevet tydeliggjort, hvilke kriterier der bør tillægges vægt i skærpende retning ved udmåling af godtgørelse i sager om seksuel chikane. Og bemærk lige benævnelsen ”seksuel chikane” for det er nemlig også besluttet, at det er den nye betegnelse i stedet for ”sexchikane”, som det dermed ikke hedder officielt længere.

I finder link til beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse om beslutningen her.

 

Vi anbefaler, at I laver retningslinjer

Trivsel på arbejdspladsen er helt essentielt. Og ingen skal udsættes for seksuel chikane eller anden chikane på deres arbejde. Det er enormt vigtigt, at arbejdsgivere tydeligt kommunikerer det over for sine medarbejdere, og vi anbefaler, at man laver retningslinjer for, hvilken kultur man ønsker i sin virksomhed. Det skal forebygge alle typer af krænkelser.

Her kan I få inspiration til sådanne retningslinjer.

Vi hjælper også gerne med at få sådanne retningslinjer tilføjet i jeres eksisterende politikker for arbejdsmiljøet. Ønsker I hjælp til dette, så kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk.

Del dette indlæg:

Andre indlæg