Arbejdstilsynet kontrollerer sikkerhedsdatablades kvalitet

03.03.2023

Arbejdstilsynet gennemfører i øjeblikket en kampagne for at kontrollere, om virksomhederne overholder reglerne vedrørende udarbejdelse af kemiske sikkerhedsdatablade.

I 2020 kom der nye regler, hvor der bl.a. blev skærpede krav til oplysninger om nanoformer, hormonforstyrrende stoffer og fysisk/kemiske egenskaber i sikkerhedsdatabladet. Disse skulle være implementeret fra den 1. januar 2023.

 

Sådan tjekker I efter

I kan tjekke datoen for udarbejdelse/seneste revision af sikkerhedsdatabladet. Ved henvendelse til jeres leverandører kan I spørge efter et sikkerhedsdatablad, der er udarbejdet iht. forordning 2020/878.

Vi oplever dog, at der er mange sikkerhedsdatablade, der endnu ikke er udarbejdet iht. de nye formkrav.

I kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

 

Kontakt os for hjælp

Har I spørgsmål eller ønsker, at vi kommer ud og gennemgår jeres sikkerhedsdatablade og kemiske produkter sammen med jer, så kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk.