Brancherettede tilsyn

03.11.2020

Arbejdstilsynet er efter en længere pause pga. COVID-19 nu i gang med de brancherettede tilsyn igen. Formålet er at sætte fokus på at nedbringe psykisk og fysisk nedslidning samt kemiske påvirkninger i udsatte brancher.

De konkrete indsatsers indhold afhænger af den enkelte branches særlige karakteristika.

Alle virksomheder i de udvalgte brancher modtager et informationsbrev, men det er ikke alle virksomheder, der får tilsyn. Er I udtaget til tilsyn, vil I modtage direkte besked i e-Boks. Dette vil ifølge Arbejdstilsynet som regel ske mindst en måned før et tilsynsbesøg, så I har mulighed for at forberede jer og arbejde med eventuelle arbejdsmiljøproblemer før tilsynet. I får ikke oplyst en nøjagtig dato for besøget.

Hele formålet med de brancherettede tilsyn er at understøtte forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer gennem dialog, vejledning og tilsyn.

 

Et par af de brancher, der blandt andet er omfattet af det brancherettede tilsyn, er:


✔️ Metal- og maskinindustrien med særlig fokus på det kemiske og ergonomiske arbejdsmiljø

✔️ Plast-, glas- og betonindustrien med særlig fokus på det kemiske arbejdsmiljø

Klik på branchen, hvis du vil læse mere om, hvad tilsynet indebærer.

 

Læs mere om de brancherettede tilsyn, og hvilke brancher, der ellers er omfattet af tilsynene her.

 

Kontakt os

Har I brug for hjælp før et tilsyn, så kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk