Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Er I klar med en whistleblowerordning?

Alle private virksomheder med 50-249 ansatte skal have etableret en whistleblowerordning inden den 17. december 2023.

Virksomheder med 250 eller flere ansatte er allerede i gang og skulle have oprettet ordningen senest den 17. december 2021.

Kravene til, at virksomheder skal have en whistleblowerordning, er på baggrund af et EU-direktiv.

Hovedformålet er:

  • at gøre det nemt og sikkert at indberette overtrædelser, hermed opdage graverende fejl og forsømmelser 

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation i virksomheden.

Hvad kan man indberette om?

En whistleblowerordning omfatter oplysninger om alvorlige forhold, som er af betydning for varetagelsen af virksomhedens opgaver. 

Det kan for eksempel være:

  • Strafbare forhold, f.eks. tyveri, svig, underslæb, bedrageri eller bestikkelse
  • Hacking, aflytning, optagelse af samtaler
  • Seksuel chikane
  • Grov chikane f.eks. på grund af race, køn, religion
  • Tilsidesættelse af faglige standarder, der vil kunne medføre en risiko for personers sikkerhed og sundhed

Oplysninger om øvrige forhold som eksempelvis overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter og mindre alvorlige personrelaterede konflikter på arbejdspladsen er ikke omfattet af ordningen. Det kan for eksempel være interne retningslinjer om sygefravær eller rygning. Oplysninger om disse forhold skal som udgangspunkt håndteres via nærmeste leder, HR eller tillidsrepræsentanten/AMO.

Hvem kan være whistleblowerenhed? 

En whistleblower-modtager kan både være intern og ekstern. Der er nogle bestemte kriterier, en whistleblowerenhed skal leve op til. Det første kriterium er, at enheden skal kunne modtage og følge op på indberetninger, hvor de ligeledes skal kunne give feedback til whistlebloweren om deres indberetning.

Hvem kan hjælpe jer i gang?

Der findes heldigvis mange, der tilbyder deres hjælp, både med politiker på området og som data-modtagere.
Blandt andet hjælper flere arbejdsgiverorganisationer og brancheorganisationer medlemsvirksomhederne videre via nogle fordelagtige samarbejdsaftaler med en 3. part. F.eks. har Tekniq Arbejdsgiverne indgået samarbejde med Nordic Whistle. Hvad den aftale går ud på, kan I læse mere om her.


Dansk Industri har også en særlig aftale med EQS Group A/S, som tilbyder en IT-løsning til indberetningshåndtering. Læs mere her.

Links til yderligere information

Vil I læse mere om lovgivningen, og hvordan I skal forholde jer, så kan I gøre det via nedenstående links:

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

3 vejledninger fra Justitsministeriet.

Del dette indlæg:

Andre indlæg

Reglement

Arbejdstilsynet har afskaffet smiley-ordningen

Fra den 1. februar var det slut med de røde, gule og grønne smileyer som Arbejdstilsynet i mere end 15 år har tildelt virksomheder efter et tilsynsbesøg.

Smiley-ordningen erstattes af et nyt system, som blandt andet skal skabe større gennemsigtighed om arbejdsmiljøet på den enkelte virksomhed og motivere virksomheder til at arbejde med arbejdsmiljøet.

Læs hele nyheden
Natarbejder
Reglement

Nye overenskomst-regler for helbredskontrol ved natarbejde

Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. Derfor skal natarbejdere tilbydes helbredskontroller for at sikre, at deres helbred ikke tager skade af natarbejdet.
I mange overenskomster, som gælder fra den 1. marts 2024, er parterne blevet enige om at følge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA’s) anbefalinger om natarbejde.

Læs hele nyheden