Ny bekendtgørelse åbner op for muligheden for recirkulation

09.08.2023

Der er kommet en ny bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning (BEK. nr. 835). Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2023.

I kapitel 8, der omhandler ventilation, fremgår det, at der åbnes op for muligheder for recirkulation i visse tilfælde. Mulighederne er indtil videre kun gældende i forbindelse med støvende arbejdsprocesser. Der er dog en række betingelser og særlige forhold som for eksempel kontrolanordninger osv., der skal være opfyldt, for at det er tilladt at recirkulere.

I finder link til hele bekendtgørelsen her.

 

Recirkulation på byggepladser

Der er i øvrigt også regelændringer i forhold til recirkulation på byggepladser mv., men også her kræver det, at I opfylder en række betingelser.

 

Få rådgivning, før I recirkulerer

Betingelserne for recirkulation er så omfattende og komplekse, at vi klart anbefaler alle vores kunder og andre til at søge rådgivning, før man etablerer ventilationsanlæg med recirkulation.
Og vi er naturligvis klar til at hjælpe jer. Kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk.