Nye bekendtgørelser om tekniske hjælpemidler

05.10.2022

Læs om de vigtigste ændringer her.

Den 1. juli 2022 trådte nye bekendtgørelser om anvendelse og indretning af tekniske hjælpemidler i kraft. Bekendtgørelserne er blandt andet ændret for at opdatere og forenkle de gældende regler på området.

Her beskriver vi kort, de ændringer, som vi mener, er mest relevante for de områder, vi oftest rådgiver inden for.


Primært ændringer i anvendelsesbekendtgørelsen

Det er primært i anvendelsesbekendtgørelsen, at der er sket ændringer. Den nye anvendelsesbekendtgørelse indeholder en sammenskrivning fra 5 bekendtgørelser, så der i videst muligt omfang gælder de samme regler på disse områder som for tekniske hjælpemidler generelt.

De 5 bekendtgørelser, der så er ophævet, vedrører hejseredskaber og spil, centrifuger, førerværn til traktorer, tømning mm. af spånsiloer og opstilling af byggepladselevatorer.

Foruden ovennævnte sammenskrivning i den nye anvendelsesbekendtgørelse er enkelte bestemmelser nu ophævet eller ændret. Eksempelvis skal kraner, der anvendes udendørs, fremadrettet have et 10-års eftersyn hvert 10. år, og ikke som i dag kun et 10-års eftersyn efter de første 10 år. Ændringen skal dermed sikre, at også ældre kraner kan anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det er afslutningsvis væsentligt at bemærke, at det nu er blevet tydeliggjort, at alle tekniske hjælpemidler skal have et eftersyn mindst hver 12. måned, medmindre fabrikantens brugsanvisning eller andre forhold ved det tekniske hjælpemiddel kræver noget andet.


Indretningsbekendtgørelsen

Som følge af ændringen af anvendelsesbekendtgørelsen er der foretaget konsekvensrettelser i indretningsbekendtgørelsen, og enkelte bestemmelser er flyttet mellem de to bekendtgørelser.

Vil I læse hele de 2 bekendtgørelser, finder I link til dem herunder:

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022

Indretning af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 429 - 2022