Blander 2 kemiske produkter

Øget fokus på arbejde med epoxy og isocyanater

30.08.2017

Hos Avidenz forventer vi, at arbejdstilsynet vil øge deres fokus på arbejde med epoxy og isocyanater i den kommende tid. Det er derfor interessant at vide, hvordan du arbejder sikkert med disse kemiske stoffer. 

Hvad er epoxy og isocyanater?

Epoxy og isocyanat består begge af 2 komponenter, der ved blanding reagerer med hinanden. Det skal fremgå af etiketten, om produktet indeholder epoxyforbindelser eller isocyanater. Foruden etiketten skal du læse sikkerhedsdatabladet/arbejdspladsbrugsanvisningen for produktet. Det giver mere uddybende oplysninger, blandt andet hvilken udhærdningstid produktet har samt regler om udsugning og personlige værnemidler.

Når din virksomhed bestiller produktet fra leverandøren, følger der en leverandørbrugsanvisning/sikkerhedsdatablad med. Dette skal jeres virksomhed omskrive, så det passer til netop jeres arbejdsplads. Vær herefter opmærksom på, at det ikke er nok, at udlevere sikkerhedsdatablad/arbejdspladsbrugsanvisning til de personer, der skal arbejde med produkterne. De skal have en grundig instruktion i arbejdet af jeres arbejdsleder.

Nogle af de produkter med epoxy og isocyanater, vi oftest møder ude hos vores kunder, er: 
• Lime
• Maling/lakker
• Isoleringsmaterialer
• Fugemasser og tætningsmasser

 Hvornår skal man have den lovpligtige epoxyuddannelse?

Alle der arbejder med epoxy og isocyanater skal have en særlig epoxyuddannelse. Man kan få uddannelsen på AMU-centrene, og den varer normalt 2 dage.

Epoxyallergi udvikler sig let

Epoxyallergi adskiller sig markant fra andre typer allergier, fordi der for nogle mennesker ikke skal en langtidspåvirkning til for at udvikle allergien. Faktisk kan epoxyallergi udvikles ved kun et enkelt uheld med hudkontakt. Med denne viden er det skræmmende, at en dansk undersøgelse blandt patienter med påvist epoxyallergi viste, at kun ca. 50 % havde den lovpligtige epoxyuddannelse, og at hver tredje ikke havde brugt handsker under arbejdet med epoxy. (resultater fra Arbejdsmiljørådets arbejdsgruppe vedr. epoxy og isocyanater, efteråret 2016) - læs mere her.

Der er særlige lovkrav til arbejdet med epoxy og isocyanater, eksempelvis:

  • Krav om lovpligtigt kursus
  • Der skal etableres en afgrænsning af arbejdsområdet med advarselsskilte evt. med markering i gulvet
  • Der skal være håndfri betjent håndvask, øjenskylleflaske og førstehjælpsudstyr
  • Særlige omklædningsfaciliteter som sikrer at arbejdstøj og gangtøj holdes adskilt
  • Særlig mærket affaldsbeholder 
  • Anvendelse af personlige værnemidler fx beskyttelseshandsker, engangsdragt, øjenværn og evt. åndedrætsværn

Samtidig anbefaler vi følgende:

  • Fastsæt nogle regler for, hvordan de ansatte bevæger sig fra epoxyområdet og til det rene område, så det sikres at arbejdstøj, arbejdssko, og personlige værnemidler m.m. ikke anvendes udenfor epoxyområdet. 
  • At indføre gode rutiner for af- og påtagning af de personlige værnemidler samt sikring af, at de altid anvendes

Personlig hygiejne er altafgørende for at undgå allergi fra epoxy og isocyanater.

Vær også opmærksom på, at der ikke må forarbejdes i emner, før de er udhærdede. Desuden kan der, efter at de er udhærdede være risiko for en sekundær udsættelse for isocyanater og isocyanatholdige stoffer, hvis lakerede, limede eller isolerede emner opvarmes til over 150 grader ved fx svejsning, lodning, slibning eller skæring.

Helt overordnet anbefaler vi klart, at du overvejer, om produktet kan erstattes af et mindre farligt produkt.

Læs mere om foranstaltningerne ved epoxyarbejde og isocyanater i Arbejdstilsynets vejledning her.

Kontakt Avidenz

Kontakt os, uanset om du blot har nogle spørgsmål og brug for gode råd, eller du ønsker vi skal hjælpe med en gennemgang af epoxyarbejdspladsen ude på virksomheden. Ring på telefon 66 17 34 55, eller skriv til os på mail info@avidenz.dk.