Læs om lovgivningen og de krav, der stilles, her

Efter lang tid med hjemmearbejde på grund af Corona har mange fået øjnene op for, at der også er fordele ved at arbejde hjemmefra. Derfor har flere et ønske om at fortsætte med at arbejde hjemmefra i større eller mindre omfang fremover.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på lovgivningen og de krav, der stilles til indretningen af hjemmearbejdspladsen. Det kan være svært at overskue alle krav og regler, så derfor har vi forsøgt at samle det hele og gøre det overskueligt for jer i afsnittene herunder.

Arbejdsmiljølovgivningen gælder stadig

Arbejdsmiljølovgivningen gælder også, når den ansatte arbejder i sit eget hjem – uanset om hjemmearbejdet udføres efter ønske fra arbejdsgiveren eller efter ønske fra den ansatte.
Hvis hjemmearbejdet kun foregår i begrænset omfang, stiller arbejdsmiljølovgivningen ikke krav til indretning af hjemmearbejdspladsen, f.eks. i forhold til arbejde foran en pc. Det er først, når hjemmearbejdet foran computeren foregår regelmæssigt og svarer til mindst 1 dag i en normal arbejdsuge (eller i gennemsnit 2 timer/dag), at der stilles særlige krav til indretning af arbejdsstedet og til skærmarbejdet. Det betyder, at der bl.a. skal findes passende inventar og udstyr, så arbejdet kan udføres forsvarligt. Det er bl.a. en arbejdsstol, hvor stolesædet og stoleryggen kan indstilles, et bord der passer i højden, samt en skærm, der er adskilt fra tastaturet, så den ansatte kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Arbejdsgiverens pligt

Indstilling af computerskærm tilpasset til webDet er arbejdsgiverens pligt at sikre, at hjemmearbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren kan godt lade den ansatte bruge sit eget skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis dette inventar og udstyr opfylder kravene fra skærmbekendtgørelsen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal arbejdsgiveren på anden måde sørge for, at andet inventar, udstyr mv. er til rådighed for de ansatte. Det kan for eksempel være ved at give medarbejderen mulighed for at tage inventar og udstyr med hjem fra den normale arbejdsplads på virksomheden.
I de tilfælde, hvor hjemmearbejdet sker efter ønske fra den ansatte selv, kan arbejdsgiveren stille som forudsætning for hjemmearbejdet, at den ansatte enten selv har det nødvendige inventar og udstyr derhjemme eller selv transporterer det nødvendige inventar og udstyr til og fra den faste arbejdsplads.

Den ansattes medvirken har særlig betydning, når vedkommende arbejder hjemme, fordi arbejdsgiveren ikke har ret til at kontrollere arbejdsforholdene i den ansattes hjem. Arbejdsgiveren kan heller ikke bestemme bl.a. bygningens indretning.

Hjemmearbejdspladser skal indgå i virksomhedens APV

Hvis arbejdsgiveren og de ansatte ser forskelligt på, hvordan man sikrer, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, er det en god idé at tage spørgsmålet op i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO). Vær i øvrigt opmærksom på, at virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) skal dække hjemmearbejdspladser, uanset om hjemmearbejdet kun udføres i begrænset omfang. APV’en er et godt redskab til at få vurderet, om hjemmearbejdet medfører arbejdsmiljøproblemer for de ansatte og – i givet fald – hvordan problemerne bliver løst.

Før etablering af hjemmearbejdspladser bør virksomheden derfor i samarbejde med AMO udarbejde retningslinjer for, hvordan hjemmearbejdspladsen bliver omfattet af virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde, herunder APV.

Følgende emner bør behandles i virksomhedens APV om hjemmearbejdspladsen:
• Inventar (arbejdsbord, arbejdsstol og skærm)
• Belysning (reflekser og blænding)
• Trivsel ved hjemmearbejde

Få hjælp og gode råd

Vi rådgiver om, hvordan I indretter hjemmearbejdspladsen ud fra de gældende krav og regler, og vi tilbyder også at hjælpe med at udarbejde APV-spørgeskemaer til jeres hjemmearbejdsplads.

Kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk for en uforpligtende snak om jeres ønsker og eventuelle spørgsmål.