Oversigt

Find det, du søger, i denne navigations-oversigt over alle sider på websitet.

 

Avidenz

Om Avidenz

Kontakt

Kundehistorier

Samarbejdet

SOSWEB

Aktuelt

Job hos Avidenz

Nyhedsbreve

Produktblade

Kurser

Arbejdsmiljøuddannelsen

- Tilmeld dig Arbejdsmiljøuddannelsen

Andre kurser

- Sagkyndig – lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler

- CE-mærkning

- Bliv ajourført på arbejdsmiljøet

- Kemisk APV og instruktion

- Virksomhedskurser

Online kurser/webinarer

- Indretning af hjemmearbejdspladsen

- Pausegymnastik / træningsøvelser

- Sådan styrker I trivslen i overgangen tilbage på arbejdspladsen

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmiljø

Ventilation på arbejdspladsen

- Industriventilation

- Komfortventilation

- Kravspecifikation

ATEX

- ATEX klassifikation

- ATEX APV

- ATEX direktiver

Kemisk arbejdsmiljø

- Arbejde med styren

- Instruktion og oplæring

- Kemisk APV

- Håndtering af kemikalier

- Arbejdshygiejniske målinger

- Transport af farligt gods (ADR)

Maskinsikkerhed

- CE-mærkning

- Risikovurdering

- Maskindirektivet

Støj og akustik på arbejdspladsen

- Støjmåling

- Støjdæmpning

- Akustikregulering

Bygge og anlæg

- Arbejdsmiljøkoordinator for byggepladser

- PSS - Plan for sikkerhed og sundhed

- APV (Arbejdsprocesvurdering)

- Bygherrens ansvar og pligter

Ergonomi på arbejdet

- Ergonomi på kontoret

- Hjemmearbejdsplads

- Produktion og lager

- Tunge løft

- Ensidigt Gentaget Arbejde (EGA)

 

 

 

Arbejdsbelysning

Indeklima på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøorganisation

- APV - Arbejdspladsvurdering

- APV-spørgsmål

- Arbejdsmiljøgennemgang

- Årlig arbejdsmiljødrøftelse og årsplan

- Kompetenceudviklingsplan

- Ekstern sikkerhedsleder

Arbejdsskader og forebyggelse

- Sikkerhedskultur

- Ulykkesanalyse

- Risikoanalyse

- Beredskabsplaner

- Anmeldelse af arbejdsskade

Værnemidler

 

 

 

 

Miljø

Miljøkortlægning

Miljøansøgning

Miljøledelse

Affaldshåndtering

Ekstern støj

OML

 

Sundhed / helbredskontrol

Helbredskontrol af natarbejdere

Høretest

Sundhedstjek

Ledelsessystemer

Arbejdsmiljøledelse

Kvalitetsledelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trivsel og organisation

Psykisk arbejdsmiljø

- Trivselsundersøgelse

- Stresshåndtering

- Sygefravær

Organisationsudvikling og samarbejde

- Alkoholpolitik

- Organisatorisk coaching - udvikling via dialog

- Konfliktløsning