Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Medarbejderne døjer ikke nær så meget med træthed i hovederne længere, og hele arbejdsklimaet er blevet betydeligt bedre og rarere at være i. Det har gjort, at vores medarbejdere både er gladere, friskere og dermed også mere effektive. Årsagen er, at støjen i vores produktion er blevet reduceret væsentligt.

Skal din virksomheds arbejdsmiljø forbedres?

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning og løsninger til din virksomheds arbejdsmiljø.

Støjkortlægning har ført til bedre arbejdsklima og gladere medarbejdere

A/S Bevola producerer dele til opbygning af lastbiler, hængere og trailere. Det kræver flere værktøjer og maskiner, der larmer rigtig meget. Derfor har støj været et tema i flere år hos A/S Bevola, og det er lykkedes virksomheden at finde på nogle gode løsninger til at reducere støjen. 

Støjmåling viste skræmmende resultater

”Vi har gennem mange år haft et samarbejde med Avidenz, og vi fik dem til at foretage en støjkortlægning for at finde ud af, hvor stort støjproblemet reelt var”, fortæller Jan Berthelsen. Og han fortsætter. ”Vi var jo klar over, at der var meget støj, men vi var alligevel overraskede over resultaterne, der vel nærmest var skræmmende. For eksempel viste målingerne, at arbejde med den ene af vores save (115 dB(A)) uden høreværn i blot 5-15 sekunder ville svare til, at medarbejderen allerede havde fået, hvad der svarer til den maximalt tilladte støjbelastning over en hel arbejdsdag på 8 timer ved en støjbelastning på 85 dB(A). Risikoen for alvorlige høreskader for de forbipasserende personer uden høreværn var altså meget stor. Vi har derfor taget støjen meget alvorligt, og der er blevet arbejdet intensivt på at finde brugbare løsninger. Der har undervejs været forsøgt flere forskellige tiltag, der dog slet ikke havde den håbede effekt. Vi forsøgte eksempelvis at nedsætte støjen ved at pakke savene ind, men det hjalp ikke, da vi arbejder med emner på op til 12 meter, og der derfor er store flader, der afgiver resonans”.

Effektive løsninger

Efterhånden er det dog lykkes for A/S Bevola at finde frem til nogle gode løsninger. De larmende save er blevet flyttet over i et specielt isoleret rum, der samtidig ligger separat, så øvrige medarbejdere, besøgende og andre personer ikke skal igennem rummet for at komme rundt i virksomheden. Det er nu kun de personer, der anvender savene samt en lagermand, der er i nærheden af støjen. Og de anvender høreværn hele tiden, når savene er i gang. Samtidig er der sat støjvægge op flere steder i produktionen, hvilket også har reduceret støjen væsentligt. ”Vi har ikke fået foretaget en konkret måling på, hvor meget støjen er blevet reduceret, men det er helt tydeligt, at den er blevet meget lavere, hvilket har givet en meget mere behagelig atmosfære i produktionen”, udtaler Jan Berthelsen.

Støjpjece har ændret holdningen

Ud over de konkrete tiltag, der er blevet gjort for at reducere støjen har A/S Bevola i samarbejde med Avidenz udarbejdet en støjpjece, som er blevet udleveret til alle medarbejdere på et fællesmøde. Pjecen fortæller generelt om lovgivningen for støjbelastning, risikoen for høreskader ved forskelligt støjniveau, forholdsregler og anvendelse af forskellige værnemidler. Og ikke mindst så er de væsentligste resultater af støjmålingerne listet op, og der er information om en række støjdæmpende tiltag, medarbejderne skal følge, hvis det overhovedet er muligt. Pjecens formål er både at informere medarbejderne omkring støj og dens skadelige virkninger, hvilket faktisk er et lovkrav til ledere i virksomheder med støj. 
Medarbejderne hos A/S Bevola fik dermed en bedre forståelse for, hvor vigtigt det er at tage sine forholdsregler, når man arbejder i støj, så samtidig har støjpjecen også virket som en stor motivationsfaktor for medarbejderne til at anvende høreværn, hørepropper m.m. Og ifølge Jan Berthelsen er det tydeligt, at medarbejderne har fået øjnene op for støjens skadelige virkninger og har fået en langt større respekt for støj. ”Vi har oplevet en generel holdningsændring, og det er tydeligt, at vores medarbejdere er blevet meget opmærksomme på at tage høreværn og lignende værnemidler på, når det er nødvendigt”, udtaler Jan Berthelsen.

Hent en pdf med hele historien her.


Vil du læse mere om Avidenz’ støjmålinger, så klik her.