Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

De tiltag, der er foretaget, har skabt en utrolig ro i lokalet, og det er blevet meget lettere at koncentrere sig. Det er virkelig rart.

Før oplevede vi ofte, at folk havde ondt i hovedet, når de gik hjem, men det har de ikke længere. Man er i hvert fald slet ikke træt i hovedet på samme måde som før.

Skal din virksomheds arbejdsmiljø forbedres?

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning og løsninger til din virksomheds arbejdsmiljø.

Det er blevet meget almindeligt med større kontorlandskaber med mange medarbejdere i ét rum – også kaldet storrumskontorer. Hovedårsagerne er, at videndeling og arbejdsflow i organisationen bliver lettere. Der er dog en ting, som let overskygger disse fordele, nemlig generende støj.
Heldigvis er det forholdsvis let at gøre nogle tiltag, der nedsætter støjniveauet betydeligt, og som skaber et langt bedre arbejdsmiljø. Det har de oplevet hos Veksø A/S.

Akustik og indretning gør en forskel

Hos Veksø A/S blev man gennem en APV-kortlægning med konsulent Tom Andersen fra Avidenz opmærksom på, at man havde nogle udfordringer i forhold til støj i storrumskontoret. Det førte til, at man i forbindelse med en ombygningsproces i virksomheden foretog en række ændringer, der gør en stor forskel for medarbejderne i hverdagen.
”Vi vil gerne have åbne kontormiljøer, da vi har brug for det samspil, det giver. Så i stedet for at ændre på det, undgik vi at anvende hårde overflader i rummet, da det giver stor rumklang. Vi fik blandt andet lagt ”tæppefliser”, der er et tyndt gulvtæppe med en tæt og kompakt over-flade, som både giver høj komfort og en bedre akustisk oplevelse end et hårdt gulv. Desuden fik vi rockfonlofter, som tager meget lyd. De to ting har skabt meget mere ro i lokalet”, udtaler licitationsmedarbejder hos Veksø A/S, Flemming W. Skall. ”Samtidig fik vi sat nogle specielle lydabsorberende rumdelere/skærmvægge op. Det hele til sammen har faktisk gjort, at der ikke er nogen efterklang på den støj, der nu engang er, og det er virkelig noget, vi mærker positivt på støjniveauet”, fortsætter Flemming.

Placer medarbejderne optimalt

En anden meget væsentlig ændring, de har foretaget hos Veksø A/S, og som ikke kræver en masse investeringer, er at flytte rundt på placeringen af medarbejderne i forhold til deres job-funktioner også kaldet funktionsbaseret indretning.
Funktionsbaseret indretning drejer sig om at kigge på, hvilke arbejdsopgaver de enkelte med-arbejdere i samme kontorlandskab har og så indrette efter det. Det er for eksempel ikke hen-sigtsmæssigt, at en medarbejder, som varetager salg og har mange telefonsamtaler, er place-ret tæt op ad en mere indadvendt og koncentreret jobfunktion som bogholderi eller teknisk tegning. Omvendt er det vigtigt, at medarbejdere med behov for hyppig samtale, netop er placeret tæt på hinanden.

Hent en pdf med hele historien her.


Vil du læse mere om, hvad Avidenz tilbyder i forhold til støj og akustik, så klik her.