§ 17-uddannelse vedr. svejsning og termisk skæring må IKKE foregå online

28.01.2022

Vi har oplevet tvivl om, hvorvidt ovennævnte uddannelse må foregå online, da vi har set udbydere af dette og hørt kunder fortælle, at de har fået at vide, at det var ok.

Vi har altid været af den overbevisning, at uddannelsen kun kan gennemføres ved fysisk fremmøde. For at få en endelig afklaring har vi derfor forespurgt Arbejdstilsynet om deres vurdering – og det kom der et klart svar ud af:

Med henvisning til uddannelsens praktiske del skriver Arbejdstilsynet, at de forstår, at kursisterne selv skal have tekniske hjælpemidler, værnemidler osv. i hænderne. Det er altså ikke tilstrækkeligt blot at fremvise udstyret. Det giver nemlig en helt anden fornemmelse selv at have haft f.eks. de personlige værnemidler i hænderne, mærket hvordan det føles at have på, når det er indstillet rigtigt og selv at have prøvet at indstille placeringen af procesventilationen, så den er mest effektiv.

Arbejdstilsynet svarer også, at der ikke er et fast tal på, hvor meget det at afprøve tingene skal fylde i omfang, men de fastslår, at det er vigtigt, at kursisterne selv får lov at prøve tingene af. Derfor kan kurset ikke foregå som e-læring.

Vi håber med denne information at være med til at nedbringe tvivlen ude i virksomhederne.