Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Nye bekendtgørelser om tekniske hjælpemidler

Læs om de vigtigste ændringer her.

Den 1. juli 2022 trådte nye bekendtgørelser om anvendelse og indretning af tekniske hjælpemidler i kraft. Bekendtgørelserne er blandt andet ændret for at opdatere og forenkle de gældende regler på området.

Her beskriver vi kort, de ændringer, som vi mener, er mest relevante for de områder, vi oftest rådgiver inden for.


Primært ændringer i anvendelsesbekendtgørelsen

Det er primært i anvendelsesbekendtgørelsen, at der er sket ændringer. Den nye anvendelsesbekendtgørelse indeholder en sammenskrivning fra 5 bekendtgørelser, så der i videst muligt omfang gælder de samme regler på disse områder som for tekniske hjælpemidler generelt.

De 5 bekendtgørelser, der så er ophævet, vedrører hejseredskaber og spil, centrifuger, førerværn til traktorer, tømning mm. af spånsiloer og opstilling af byggepladselevatorer.

Foruden ovennævnte sammenskrivning i den nye anvendelsesbekendtgørelse er enkelte bestemmelser nu ophævet eller ændret. Eksempelvis skal kraner, der anvendes udendørs, fremadrettet have et 10-års eftersyn hvert 10. år, og ikke som i dag kun et 10-års eftersyn efter de første 10 år. Ændringen skal dermed sikre, at også ældre kraner kan anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det er afslutningsvis væsentligt at bemærke, at det nu er blevet tydeliggjort, at alle tekniske hjælpemidler skal have et eftersyn mindst hver 12. måned, medmindre fabrikantens brugsanvisning eller andre forhold ved det tekniske hjælpemiddel kræver noget andet.


Indretningsbekendtgørelsen

Som følge af ændringen af anvendelsesbekendtgørelsen er der foretaget konsekvensrettelser i indretningsbekendtgørelsen, og enkelte bestemmelser er flyttet mellem de to bekendtgørelser.

Vil I læse hele de 2 bekendtgørelser, finder I link til dem herunder:

Anvendelse af tekniske hjælpemidler – Bekendtgørelse 428 – 2022

Indretning af tekniske hjælpemidler – Bekendtgørelse 429 – 2022

Del dette indlæg:

Andre indlæg

Natarbejder
Arbejdsmiljø

Pas på jeres natarbejdere, husk helbredskontrollerne

Medarbejderne er jeres vigtigste ressource, og det er essentielt, at de har det godt og trives.
Men natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer, og derfor skal natarbejdere tilbydes helbredskontroller for at sikre, at deres helbred ikke tager skade af natarbejdet (jf. arbejdsmiljøloven).

Læs hele nyheden
Reglement

Arbejdstilsynet har afskaffet smiley-ordningen

Fra den 1. februar var det slut med de røde, gule og grønne smileyer som Arbejdstilsynet i mere end 15 år har tildelt virksomheder efter et tilsynsbesøg.

Smiley-ordningen erstattes af et nyt system, som blandt andet skal skabe større gennemsigtighed om arbejdsmiljøet på den enkelte virksomhed og motivere virksomheder til at arbejde med arbejdsmiljøet.

Læs hele nyheden