Trivsel og organisation

En ting er de fysiske og håndgribelige elementer på en arbejdsplads så som arbejdsprocesser og sikkerheden i den forbindelse. Men noget andet, der er lige så vigtigt at prioritere, er de psykologiske aspekter som trivsel på arbejdspladsen og selve organisationens/virksomhedens opbygning, regler, samarbejde m.m.

Dårlig trivsel på arbejdspladsen ødelægger samarbejdet og kan medvirke til sygemeldinger, hvilket påvirker produktionen og koster virksomheden penge.

Men hvad er trivsel egentlig, og hvordan skaber man som virksomhed god medarbejdertrivsel?
Alt det og meget mere kan I få hjælp til at afklare her.

Vi tilbyder hjælp inden for både det psykiske arbejdsmiljø så som stresshåndtering og trivselsundersøgelser samt inden for organisationsudvikling og samarbejde.

Læs mere via de enkelte menupunkter herunder.

Udviser teamwork og trivsel i organisationen