Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

2 nye processer er tilføjet til kræftbekendtgørelsen

I slutningen af 2021 blev 2 nye arbejdsprocesser tilføjet i kræftbekendtgørelsens liste over processer, der anses som kræftfremkaldende. Vi giver jer her en kort beskrivelse af områderne, hvad I skal være opmærksom på samt nogle anbefalinger til forholdsregler.

 

De 2 områder er: 

1.)
Arbejde som indebærer, at huden udsættes for mineralolier, som tidligere har været brugt i forbrændingsmotorer til smøring og køling af motorens bevægelige dele.

Vær opmærksom på, at håndtering af brugte motorolier skal medtages i den kemiske risikovurdering, og at der skal udarbejdes skriftlig instruktion hertil. 

I forbindelse med instruktionen er det vigtigt at tydeliggøre, at den brugte olie er farligere end de ”nye” olier. Desuden er det vigtigt at beskrive, at der som minimum er krav om brug af handsker.

2.)
Arbejde som indebærer udsættelse for udstødningsgasser fra dieselmotorer

Dette område skal også have ekstra opmærksomhed i forbindelse med den kemiske risikovurdering. 

Vi anbefaler, at I tager følgende forholdsregler:

 • Begrænsning af indendørs kørsel med diesel køretøjer – og lokalet skal altid være velventileret
 • Sørg for god udluftning – hav som udgangspunkt porte åbne 
   
 • Færrest mulige medarbejdere i området
   
 • Sørg for god vedligeholdelse af køretøjet (herunder katalysator)
   
 • Plan for udfasning af dieseltruck, der skal køre indendørs
   
 • På værksteder hvor der er reparation af køretøjer, skal der anvendes røggasudsugning
 • Sørg for klar instruktion om forholdsregler ved indendørs kørsel med dieselkøretøjer
   

Bekendtgørelsen med ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2022.

Du kan læse ændringsbekendtgørelsen her.

Husk i øvrigt: Der skal laves kemisk risikovurdering for alle processer, hvor der sker udvikling af røg, støv m.m. 

Har I spørgsmål eller brug for hjælp?

Har I spørgsmål til ovenstående eller ønsker hjælp til kemisk risikovurdering eller lignende, så kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk.

Del dette indlæg:

Andre indlæg