Arbejde om natten øger sundhedsrisikoen

26.08.2020

Pas godt på virksomhedens natarbejdere, og husk den lovpligtige helbredskontrol.

Virksomhedens natarbejdere bestemmer selv, om de vil deltage, men de skal have tilbudt helbredskontrol med følgende intervaller:

  • Den første helbredskontrol skal tilbydes, inden natarbejdet starter

  • Herefter skal der tilbydes regelmæssig helbredskontrol mindst hvert 3. år. En del overenskomster har dog indgået aftale om, at helbredskontrollen skal tilbydes hvert 2. år. 

Hvornår er der tale om natarbejde?

Natarbejde defineres som arbejde, hvor hele eller mere end 3 timer af den daglige arbejdstid ligger i tidsrummet mellem kl. 22-05, eller hvis der årligt er mere end 300 timer i nattevagt.

Ca. hver 10. dansker oplever at måtte arbejde om natten.

 

Helbredskontrol gavner både virksomhed og medarbejdere

Medarbejdere, der arbejder om natten, får en mulighed for at sikre sig, at de ikke udsætter sig selv for en unødig helbredsrisiko ved at arbejde om natten.

Som virksomhed sikrer I jer, at jeres medarbejdere:

  • Har status på eget helbred og evt. sendes videre til egen læge, hvis der er behov for yderligere udredning

  • Har fået råd og information om, hvordan deres livsstil kan indrettes, for at de kan fungere bedst muligt fysisk, psykisk og socialt i natarbejde


I sidste ende kan det medvirke til mindre sygefravær og større effektivitet hos medarbejderne.

 

Interesseret i en helbredskontrol?

HelbredskontrolHos Avidenz tilbyder vi helbredskontroller udført af sundhedsfagligt personale. De rådgiver den enkelte medarbejder om, hvordan eventuelle gener og symptomer kan afhjælpes. Det gælder områder som eksempelvis søvn, kost, socialt liv og motion.

Helbredskontrollen består af 3 dele:

  • Et spørgeskema som udfyldes af medarbejderen forud for helbredskontrollen

  • En række målinger (blodtryk, blodsukker, kolesterol, taljemål og vægt med måling af fedtprocent og BMI)

  • En helbredssamtale


Målingerne og samtalen gennemføres samtidig, og resultaterne af målingerne foreligger med det samme. Under samtalen udfyldes en rapport. Rapporten indeholder en gennemgang af resultatet af målingerne samt de oplysninger, der er fremkommet i spørgeskemaet og helbredssamtalen. Rapporten sendes til medarbejderen efter, at den er blevet attesteret af en læge, der besidder arbejdsmedicinske kompetencer.

Bemærk, at vi foretager helbredskontrollen om natten i arbejdstiden, så medarbejderne ikke skal til at møde op på et andet tidspunkt.

For yderligere information om helbredskontrol ved natarbejde, kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller info@avidenz.dk.