Bliv ikke snydt af CE-mærket "China Export"

03.02.2022

Har I importeret en maskine fra Kina, så vær opmærksom på, om det er det rigtige CE-mærke, der er på maskinen. Vi oplever nemlig desværre at komme ud til virksomheder, der har maskiner med det, de tror, er et godkendt CE-mærke. Det viser sig så at være Kinas eget mærke, der til forveksling ligner CE-mærket, men i virkeligheden bare står for ”China Export”.

”China Export” betyder blot, at produktet er produceret i Kina. Dermed lever det ikke nødvendigvis op til EU-direktiver og -standarder.

Der er altså stor forskel på betydningen af det officielle CE-mærke og ”China Export”. Det er derfor vigtigt at kunne skelne dem fra hinanden. Det vil vi forklare lidt om i teksten herunder.


Husk jeres ansvar og et godt råd

Når I importerer maskiner uden for EU/EØS-landene, så husk generelt, at I som importør sidestilles med en fabrikant og dermed har det fulde ansvar for at maskinen overholder alle krav i Maskindirektivet, altså bl.a. at maskinen er CE-mærket.

Det er altid en god ide at udarbejde en skriftlig kontrakt med fabrikant, importør eller distributør, når I køber nye maskiner.


Hvad er det officielle CE-mærke

Når en fabrikant anvender det officielle CE-mærke på en maskine, erklærer han, at produktet er i overensstemmelse med alle krav for CE-mærkning. Det er derfor ikke en ”godkendelse” af maskinen, men fabrikantens egen underskrift på, at han har vurderet og fulgt lovkravene. Det vigtigste i den forbindelse er at udarbejde og underskrive en overensstemmelseserklæring.


CE-mærket "China Export"

Dette mærke er med et lignende design og kan derfor se identisk ud med den officielle CE-mærkning. Som et resultat heraf kan man tro, at produktet er CE-mærket og sikkert at bruge. Mærket "China Export" er dog på ingen måde et officielt europæisk mærke. Mange fabrikker i Kina anvender dette mærke på deres produkter og sætter dem efterfølgende på markedet. Maskinerne har oftest ikke gennemgået risikovurdering, sikkerheds-evaluering eller test, og de er ikke blevet produceret i henhold til de relevante standarder. Generelt varierer produkterne, der bærer mærket "China Export", i kvalitet fra at være acceptable til meget farlige i deres design.


Sådan ser du forskel på CE-mærkerne

Bogstaverne er dannet identisk, men afstanden mellem dem er forskellig. Det er netop dette, der adskiller de to mærker. På et officielt CE-mærke starter ”E” først ude i cirklen, hvis man forestiller sig, at C’et fortsætter i en cirkel. Se forskellen på billederne i toppen af artiklen.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til ovenstående eller andre ting vedrørende CE-mærkning, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os på 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk.