De sidste 2 værktøjer til SOSWEB-værktøjskassen

20.12.2017

"Administration" og "Dokumenter" skaber struktur og overblik. De gør det hurtigt og let at finde de oplysninger, I skal bruge. Blandt andet er alle dokumentationer samlet ét sted, og dokumenter findes kun i én udgave. Det sparer jer for en masse tid i hverdagen.

Da både "Administration” og ”Dokumenter” vedrører nogle grundlæggende og strukturskabende elementer, har vi valgt at præsentere dem på en gang.


Værktøj 6 - Administration

Under ”Administration” opsættes alle virksomhedens grundindstillinger, der senere anvendes på tværs i hele systemet. Det omfatter blandt andet at oprette brugere, tildele rettigheder og oprette skabeloner.

I forbindelse med styringen af rettigheder kan I give læserettigheder i en given periode til samarbejdspartnere og myndigheder, der ønsker dokumentation på jeres arbejdsmiljø, miljø og kvalitet.

Øvrige grundlæggende opsætninger i ”Administration”:
• Virksomhedens stamdata, herunder adresse, website m.v.
• Opsætning af eventuelle notifikationer fra systemet
• Virksomhedens afdelingsstruktur
• Pop-up beskeder til virksomhedens brugere, når de logger på SOSWEB
• Standardtekster - letter indtastningen af data

Når alt er oprettet er det hurtigt og let at finde de oplysninger, I skal bruge.

Sådan udtaler en af vores kunder

Vilhelm Jensen, Danboring A/S:

- ”Vi slipper for at have en masse ringbind stående, fordi vi kan samle det hele i SOSWEB”.

- ”Det er så rart, at der er en kalender og pop-up funktion, så vi bliver mindet om, når det er tid til serviceeftersyn”.

Vilhelm til kundeudtalelse om sosweb tilpasset til web


Læs mere om ”Administration” eller nogle af de andre moduler her.


Værktøj 7 - Dokumenter

Værktøjet ”Dokumenter” indeholder flere undermoduler med forskelligt indhold og funktioner. Det drejer sig om følgende:

Håndbøger
Her er det muligt at opbygge arbejdsmiljø- miljø- og kvalitetshåndbog. Systemet er forberedt til eventuel certificering eller kan blot fungere som styringsværktøj.

Bibliotek
Biblioteket er et elektronisk ringbind. Det er et dokumentarkiv, hvortil der kan linkes fra de øvrige moduler i SOSWEB.

Møder
Under møder har I mulighed for at lægge dagsordener og referater af alle interne møder, herunder blandt andet arbejdsmiljømøder samt den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse. I kan vælge at oprette egne skabeloner og mødetyper, eller I kan anvende de skabeloner, vi har lagt i systemet i forvejen.
Dette modul sikrer let og enkelt dokumentation over for kunder og myndigheder i forhold til lovpligtige møder som den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Beredskabsoversigt
Her kan I udarbejde en oversigt over sluknings- og førstehjælpsudstyr samt en plan over dets placeringer. Det medvirker til hurtig aktion ved ulykker, så der bliver taget hånd om hændelsen så hurtigt som muligt.

Med værktøjet ”Dokumenter” er alle dokumentationer samlet ét sted, og dokumenter findes kun i én udgave. Det sparer tid og skaber stor overskuelighed.

Læs mere om ”Dokumenter” eller nogle af de andre moduler her.

 

Kontakt Avidenz

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en uforpligtende demonstration af systemet, eller hvis du har nogle spørgsmål.

Kontakt os på:
Telefon 66 17 34 55
Mail: info@avidenz.dk