Et godt arbejdsmiljø er stadig lige vigtigt – og kravene er de samme

20.05.2020

Læs Arbejdstilsynets svar på de mest almindellige tvivlsspørgsmål i forbindelse med COVID-19 her.

Vigtigheden af at sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladserne er ikke blevet mindre i denne meget specielle tid med COVID-19. Men samtidig er det let at blive i tvivl om, hvorvidt APV og andre administrative arbejdsmiljøopgaver skal gennemføres som normalt.

Arbejdstilsynet svarer på de mest almindelige tvivlsspørgsmål på deres hjemmeside, og vi giver dig her et lille udsnit af nogle af de centrale spørgsmål. Overordnet kan det siges, at kravene stadig er de samme, og en del regler kan ikke fraviges på nogen måde. Der er dog også en række steder, hvor man gerne må vente eller forlænge aftaler. 


Her er et lille udpluk af aktuelle regler:

 • APV
  APV skal stadig revideres senest 3 år efter APV’ens udarbejdelse eller den seneste revision af AVP’en. Lovgivningen åbner ikke mulighed for at fravige dette krav.
  Læs mere, og find svar på ofte stillede spørgsmål om APV her.

 • Organisering af arbejdsmiljøorganisationen
  Aftaler om organisering af arbejdsmiljøorganisationen kan man forlænge. Reglerne åbner mulighed for, at arbejdsgiveren og de ansatte kan aftale, at valg af arbejdsmiljørepræsentanter gælder for en længere valgperiode, dog højst 4 år.
  Hvis virksomheden har en sådan aftale, kan parterne – på grund af coronasituationen - forlænge aftalen i op til 6 måneder.

 • Valg af arbejdsmiljørepræsentant
  Man må undlade at afholde valg af arbejdsmiljørepræsentant, selv om man så overskrider fristen på 2 år. Virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant kan fortsætte i funktionen, indtil det i forhold til coronasituationen bliver muligt at afholde valg. Er der ikke en arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden, og valget havde til formål at finde en arbejdsmiljørepræsentant, fungerer arbejdslederen og formanden alene, indtil de ansatte på et senere tidspunkt kan vælge en arbejdsmiljørepræsentant. Det er dog en betingelse, at valg af arbejdsmiljørepræsentant i så fald sker så snart, det er muligt.

 • Lovpligtige eftersyn af teknisk udstyr
  Teknisk udstyr som for eksempel kraner, gaffeltrucks og lagerreoler er underlagt krav om periodiske eftersyn. Kravene kan være beskrevet i fabrikantens anvisninger eller fremgå af Arbejdstilsynets regler. Coronasituationen kan betyde, at de lovpligtige eftersyn af det tekniske udstyr ikke kan gennemføres indenfor den fastsatte tidsramme, eksempelvis fordi der er begrænset adgang til det område, hvor udstyret er opstillet/bruges.

 • Helbredskontrol af ansatte med natarbejde
  Ansatte skal tilbydes helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse med natarbejde og derefter mindst hvert 3. år.
  Lovgivningen åbner ikke mulighed for at udskyde helbredskontrollerne for de ansatte, der måtte ønske en kontrol, da reglen følger af et EU-direktiv.
  Det er Arbejdstilsynets vurdering, at ansatte, der allerede arbejder om natten, kan fortsætte natarbejdet, indtil det er muligt at få foretaget helbredskontrollen.


Læs meget mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her.