Færre virksomheder skal have en miljøgodkendelse

22.01.2020

Vær opmærksom på, at færre virksomheder skal have en miljøgodkendelse end tidligere.

Dette blev ændret i december 2017, hvor den nye ”maskinværksteds-bekendtgørelse” trådte i kraft.

Ifølge den nye bekendtgørelse skal bl.a. virksomheder med et produktionsareal over 1.000 m2, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, ikke længere have en miljøgodkendelse.
Det er nu maskinværksteds-bekendtgørelsen, som regulerer miljøforholdene for disse virksomheder. Det betyder blandt andet, at ændringer i miljøaktiviteterne nu blot skal anmeldes til kommunen.

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvornår der er grundlag for at ophæve en eksisterende miljøgodkendelse og i stedet få virksomhederne til at foretage en indberetning efter maskinværksteds-bekendtgørelsen. Denne indberetning foretages elektronisk via platformen Byg og Miljø.
I forbindelse med indberetningen kan der ofte være behov for såkaldte emissionsberegninger, som er beregninger af den mængde stoffer, I udleder. På baggrund heraf skal der foretages beregninger af den nødvendige højde på forskellige ventilationsafkast.

Har I brug for hjælp til indberetning og/eller beregninger af emission og afkasthøjde, så kontakt Avidenz, og vores specialister på området er klar til at hjælpe.

Har virksomheden spildevand, der stammer fra produktionen, skal der søges tilladelse til udledning af dette. Vores specialister er ligeledes klar til at hjælpe jer med at udarbejde en sådan ansøgning.

Læs mere om miljøgodkendelse og anmeldelse her.