Her giver Arbejdstilsynets nye tilsyn udfordringer

19.11.2020

Efter den første tid med Arbejdstilsynets brancherettede tilsyn hører vi fra vores kunder, at især den kemiske risikovurdering (APV) giver udfordringer.

Arbejdstilsynet kigger foruden den kemiske risikovurdering også på, om virksomhederne forebygger, at medarbejderne bliver udsat for indånding af eller hudkontakt med farlig kemi.

Derudover tjekker Arbejdstilsynet de ergonomiske forhold som eksempelvis dårlige arbejdsstillinger eller tunge løft, der kan overbelaste medarbejdernes muskler, sener og led.

 

TEKNIQArbejdsgiverne har også skrevet en artikel om indhold m.m. i tilsynsbesøgene.

Du kan læse artiklen her.

 

Ikke for sent af få hjælp

Sig endelig til hvis I ønsker hjælp før tilsynet, eller hvis I har haft tilsyn, og der er nogle opgaver, der skal løses.

Vi hjælper både med kemisk APV og instruktioner, ergonomiske forhold eller hvad det end måtte være i relation til jeres arbejdsmiljø.

Husk, at vi desuden tilbyder online systemet SOSWEB, hvor I kan registrere alle de kemiske produkter, udarbejde overskuelige instruktioner, evt. i store udskriftsvenlige plancher, samt kemisk APV.

Læs mere om Kemi i SOSWEB her.

 

Kontakt os

Kontakt os, hvis I ønsker hjælp, har spørgsmål eller andet på telefon 66 17 34 55 eller på mail info@avidenz.dk.