Elektrisk boremaskine

Ny elsikkerhedslov

27.06.2017

Den 1. juli 2017 træder en ny bekendtgørelse om vedligeholdelse af elektrisk materiel i kraft. Herefter er der ikke længere krav om, at el-håndværktøjet efterses hvert halve år.

Ifølge elsikkerhedsloven § 10 stk. 2 er det ejeren eller brugeren af en elektrisk installation, der er ansvarlig for, at installationen drives og vedligeholdes forsvarligt. Det vil i praksis sige, at medarbejderen/brugeren skal være tilstrækkeligt instrueret i at sikre, at det anvendte el-håndværktøj, som tilsluttes installationen, er holdt i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Derudover gælder fremover følgende regler for eftersyn af el-håndværktøj:

  • I henhold til leverandørens brugsanvisning
  • Regelmæssigt, normalt 1 gang årligt, dog afhængig af anvendelsen
  • Risikovurdering af om der er behov for oftere eftersyn på baggrund af anvendelsen (hvordan og hvor ofte det konkrete el-håndværktøj anvendes) 


Kort sagt betyder den nye bekendtgørelse altså, at el-håndværktøjet selvfølgelig stadig skal være vedligeholdt, men at der ikke er faste tidsintervaller for eftersyn. Behovet for eftersyn vil variere alt efter anvendelseshyppighed samt den fysiske belastning på materiellet.

Overgangsperiode frem til den 1. juli 2019

I 2 år frem til den 1. juli 2019 vil der være en overgangsperiode, hvor virksomhederne stadig kan vælge at følge de nuværende regler om eftersyn med 2-6 måneders intervaller afhængig af værktøjet. 

Vil I være på den sikre side, anbefaler vi, at I overholder disse tidsintervaller i overgangperioden og i mellemtiden får udarbejdet risikovurdering på anvendelsen af jeres forskellige el-håndværktøj, så I får styr på og kan dokumentere behovet for eftersyn fremover.

Læs hele elsikkerhedsloven her. 

Vi hjælper med rådgivning og risikovurdering

Måske er du usikker på, hvordan du foretager risikovurderinger, der lever op til de kommende krav, eller måske synes du bare, det er uoverskueligt. Så kontakt Avidenz på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk

Vi giver dig den rådgivning, du har brug for, og vi foretager også gerne de konkrete risikovurderinger på jeres el-håndværktøjer.