Ny grænseværdi for chrom 6

25.02.2020

Der er i øjeblikket meget fremme i medierne omkring den varslede sænkning af grænseværdien for chrom 6. Indånding af chrom 6 kan give skader på luftvejene og føre til lungekræft. Det er risikoen for kræft, der gør, at grænseværdien nu sænkes.

Den nye grænseværdi for chrom 6 vil være på 0,001 mg/m3. Den forventes at træde i kraft fra den 1. juli 2020.

Nærmere vurdering

Svejsning er i høj grad nævnt i de informationer, der er kommet fra beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet. Vi ved p.t. ikke, om der ved nogle former for svejsning og andre processer bliver yderligere krav end dem, vi kender i dag. Eller om man ”bare” vil have øget fokus på, om de krav, der allerede er i dag, bliver efterlevet og er tilstrækkelige i de konkrete tilfælde.

Beskæftigelsesministeriet skriver blandt andet i en pressemeddelelse den 4. februar 2020, at foruden en nedsættelse af grænseværdien bliver regelgrundlaget for chrom 6-arbejde nærmere vurderet. Desuden bliver der sat gang i udvikling af flere indsatser i form af bl.a. et servicetjek af svejseuddannelsen, styrket tilsyn og vejledning til virksomhederne.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.


Her forventer vi øget fokus

På nuværende tidspunkt ved vi som sagt ikke hvilke yderligere krav, der eventuelt kommer.

Vi forventer dog som minimum, at der kommer øget fokus på følgende:

  • At punktudsugningen virker som den skal og kan placeres rigtigt
  • Medarbejderne er instrueret og bruger deres punktudsugning korrekt og ved alle svejseopgaver – også kortvarige hæfteopgaver
  • At der er vedligeholdelse af ventilationsanlægget
  • At det sikres, at kontrolanordningen tjekkes med jævne mellemrum, så man er sikker på, at den virker
  • God hygiejne


Her kan du læse, hvad Arbejdstilsynet skriver om chrom 6 på deres hjemmeside.


Yderligere information

Vi følger selvfølgelig udviklingen og vil informere, så snart vi ved mere om konkrete tiltag/krav på området.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os i mellemtiden, og få en dialog om situationen for jer.