Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Nye regler for tagarbejde

Der er kommet nye regler om sikring mod nedstyrtning i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde.

Arbejdstilsynet har dermed også ændret i vejledningen om fald fra højden ved arbejde på tage.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2022, og Arbejdstilsynet begyndte at håndhæve reglerne i marts 2022.


Det er især højdegrænserne for, hvornår der skal være sikring mod nedstyrtning ved tagarbejde, der er ændret. Vi giver jer her et overblik over reglerne og de væsentligste ændringer.


Flade tage (taghældning på under 15 grader) 

Ved arbejde på flade tage skal der altid sikres mod nedstyrtning med rækværk eller lignende ved tagkant når: 

  • Der er mere end 3,5 meter fra tagkanten til det omgivende underlag/terræn. Arbejdes der ikke tættere på kanten end 2 meter, kan rækværket erstattes af en tydelig og holdbar markering af arbejdsområdet.

Det nye er:  

  • Undtagelsen om arbejde i op til 5 meters højde uden sikring under optimale vejrforhold er bortfaldet. 
  • Der skal altid foretages en risikovurdering af, om der også skal sikres mod nedstyrtning fra lavere højder (under 3,5 meter). Sikringen skal ske, hvis der er særlig fare for nedstyrtning, eller nedstyrtningen er forbundet med særlig fare for at komme til skade. Risikovurderingen skal altid være skriftlig, hvis arbejdet foregår i højder fra 2-3,5 meter.

Tage med øvrige hældninger

Tag1 tilpasset til web

For de øvrige tage skelnes der mellem tage med hældninger på 15-34 grader, 34-60 grader og over 60 grader, men forholdsreglerne er så tæt på hinanden, at vi beskriver dem samlet.

For alle disse tage gælder, at der skal sikres mod nedstyrtning ved tagfod når: 

  • Der er mere end 2 meter fra tagfod til underlag/omkringliggende terræn og
  • der samtidig forekommer arbejde/færdsel i 5 meters højde eller mere

Specifikt for taghældninger på 34-60 grader og over 60 grader

For tage med hældninger på 34-60 grader gælder desuden, at der skal anbringes skærm/net på tagfladen, så den lodrette afstand fra arbejdssted til net/skærm aldrig overstiger 5 meter. Anbringelsen af skærm/net gælder også for taghældninger over 60 grader – dog må den lodrette afstand fra arbejdssted til net/skærm her aldrig overstige 2 meter. 

Det nye for alle tage på 15 grader og derover er:

Der skal altid foretages en skriftlig risikovurdering af, om der også skal sikres mod nedstyrtning fra lavere arbejdshøjde end 5 meter. Dette er tilfældet, hvis der er særlig fare for nedstyrtning eller nedstyrtningen er forbundet med særlig fare for at komme til skade. 

Andre ændringer i vejledningen

Det er desuden præciseret, hvornår vejledningen er gældende, samt hvilke materialer der betragtes som egnede i forhold til at sikre mod nedstyrtning i forbindelse med tagarbejde. 

Du finder link til hele bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde her.

Du kan også læse hele AT-vejledningen via dette link.

Har I spørgsmål eller brug for hjælp?

Har I spørgsmål til ovenstående, så kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk.

Del dette indlæg:

Andre indlæg