Gaffeltruck på lager

Nye regler om fører- certifikater til kraner m.fl.

16.11.2017

Den 1. januar 2018 træder nye regler om førercertifikater til kraner, gaffeltruck, gaffelstablere og teleskoplæssere i kraft. Det er en forenkling af reglerne, der gør det nemmere for virksomhederne at finde rundt i reglerne og udbuddet af uddannelser. 

Alene det, at de 10 eksisterende uddannelser bliver til 7, gør det mere overskueligt. De konkrete ændringer vedrører dog kun certifikatkrav til kraner og teleskoplæsser. Gaffeltruck- og gaffelstableruddannelserne bevares begge uændret. Der er dog ændret i den ret, gaffeltruckcertifikaterne tidligere gav i forhold til at føre teleskoplæssere. Læs mere i afsnittet herom længere nede.

Kraner

En af de væsentligste ændringer ved de nye regler er, at krav til kranførercertifikat bliver ensrettet, så der fremover kun kræves uddannelse og certifikat til kraner med en tilladt belastning på over 8 tons/tonsmeter – uanset krantype.
2 arbejdere i kran
Fra den 1. januar 2018 vil der være 4 lovpligtige kranføreruddannelser:

  • Kranbasis – der omfatter alle typer af kraner over 8 tons/tonsmeter 
  • Mobile kraner over 8 tonsmeter – der er en overbygning til kranbasisuddannelsen
  • Mobile kraner over 30 tonsmeter – der bygger ovenpå ”Mobile kraner over 8 tonsmeter” 
  • Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tonsmeter – der er en overbygning til kranbasisuddannelsen

Teleskoplæsser

En anden vigtig ting drejer sig om teleskoplæssere, hvor der fremover kun vil være én uddannelse. Uddannelsen svarer til den nuværende A-uddannelse. Som noget nyt vil der også blive krav om teleskoplæssercertifikat, når teleskoplæsseren bruges til løft af personer. De nuværende teleskoplæsser A-certifikater vil også fremover give ret til at føre teleskoplæssere med mandskabskurv.

Vær opmærksom på, at kranførercertifikat til D- og E-kran samt gaffeltruckcertifikat kun giver ret til at føre teleskoplæssere i henhold til certifikatets gyldighedsområde frem til den 31. december 2018.

Hvad med de gamle certifikater?

De certifikater, der er udstedt efter de nuværende regler, vil fortsat være gældende.
 
Du kan læse hele arbejdstilsynets beskrivelse af ændringerne her.

Ændrede bekendtgørelse pr. 25. oktober 2017

Den ændrede bekendtgørelse nr. 1148 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser er offentliggjort den 25. oktober 2017. 
 
Læs hele ændringsbekendtgørelsen her.