Arbejdsmiljøledelse

Sundhed og sikkerhed på danske virksomheder har i mange år været et område med stor bevågenhed. Et godt arbejdsmiljø kan være med til at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere, samtidig med at det styrker virksomhedens omdømme. Det er derfor vigtigt hele tiden at være på forkant med krav fra både kunder, Arbejdstilsynet og andre myndigheder.
Som et led i at vise at man har godt styr på sit arbejdsmiljø, har virksomhederne behov for at kunne overvåge, styre og dokumentere arbejdsmiljøarbejdet. Til det er et arbejds-
miljøledelsessystem et godt og effektivt værktøj.

Ny standard pr. 12. marts 2018

OHSAS 18001 har hidtil været den internationalt anerkendte standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer. Den 12. marts 2018 blev den erstattet af en ny standard, ISO 45001.
Det Internationale Akkrediterings Forum (IAF) har udgivet en række ændrede retningslinjer, som de akkrediterede certificeringsorganer skal følge. 

Der er en 3 års migrationsperiode (overgangsperiode) dvs. at senest den 12. marts 2021 skal alle med et eksisterende OHSAS 18001 certifikat have gennemført et konverteringsaudit til ISO 45001, hvis organisationen stadig vil have udstedt et akkrediteret certifikat.

Fordele ved ISO 45001 i forhold til OHSAS 18001

ISO 45001 standarden er opbygget efter den samme High Level Structure (HLS) som også gælder for de nye standarder for miljøledelse (ISO 14001) og kvalitetsledelse (ISO 9001). Dermed er strukturen (HLS) nu ens for alle 3 ledelsessystemer. Det betyder:

  • For virksomheder, der ønsker at implementere flere ledelsessystemer, bliver det lettere at kombinere nogle af systemelementerne/procedurerne, så de også gælder for ISO 45001.
  • Der bliver bedre sammenhæng mellem ledelsessystemerne ved drift og vedligehold af disse, og det bliver enklere for medarbejderne at forholde sig til indholdet med den nye HLS struktur.

Vores råd er at gå i gang hurtigst muligt

Det bedste råd til virksomheder, der i forvejen har OHSAS 18001 og fortsat ønsker et akkrediteret certifikat efter den 12. marts 2021, er at komme i gang, så der er tid til at implementere ISO 45001 standarden inden udløbet af den 3-årige migrationsperiode.

Opbygning og implementering af ISO 45001

Avidenz tilbyder at hjælpe jeres virksomhed med at blive klar til en certificering ved at hjælpe med opbygning og implementering af et arbejdsmiljøledelsessystem, der opfylder kravene i standarden. Vi tilbyder også at gennemføre interne audits, enten alene eller i forbindelse med processen i opbygningen.

Endvidere tilbyder vi at foretage en indledende arbejdsmiljøgennemgang

ISO 45001 kan implementeres af alle typer virksomheder, uanset størrelse og branche.