Enighed om ændrede regler for hjemmearbejde

17.03.2022

Læs mere her.

Beskæftigelsesministeriet erklærede for nyligt i en pressemeddelelse, at nye regler for hjemmearbejde er på plads. Og det er med bred politisk opbakning til reglerne, som er lavet for at imødekomme, at stadig flere mennesker har skiftende arbejdssteder. 

 

De særlige skærmregler vil fremover først gælde efter mere end 2 dages regelmæssigt skærmarbejde om ugen. Hidtil har det været sådan, at reglerne allerede gjaldt, når skærmarbejdet enten foregik i hele arbejdstiden eller foregik regelmæssigt og arbejdstiden svarede til 1 dag eller mere inden for en normal arbejdsuge. 

De nye regler forventes at træde i kraft i slutningen af april 2022.

Læs hele pressemeddelelsen, og se politikernes udtalelser om aftalen her.
 

Det betyder de særlige skærmregler i praksis 
Når de særlige skærmregler gælder, må den ansatte godt bruge sine private ting som skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis udstyret opfylder gældende krav fra vejledningen om skærmarbejde. Det betyder f.eks. justerbar stol og en skærm, der er adskilt fra tastaturet.

Opfylder den ansattes eget udstyr ikke kravene, så skal arbejdsgiveren sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed for den ansatte. Det er nemlig arbejdsgiverens pligt at sikre, at hjemmearbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren f.eks. gøre ved, at den ansatte får arbejdsudstyr som f.eks. computer, skærm, tastatur, mus, stol og lampe fra arbejdspladsen med hjem.
 

Få hjælp og gode råd
Har I spørgsmål til, hvordan I indretter hjemmearbejdspladsen ud fra de gældende krav og regler, så kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk. 

Vi tilbyder også at hjælpe med at udarbejde APV-spørgeskemaer til jeres hjemmearbejdsplads.