Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Forkert brug af magneter til anhugning kan føre til ulykker

Når en byrde bliver fastgjort til eller frigjort fra en krankrog, er der tale om anhugningsarbejde.
I denne artikel vil vi sætte fokus på anhugningsgrejet, magneter. Det er enormt vigtigt, at magneterne bliver anvendt korrekt, for ellers er der stor risiko for, at der sker ulykker.


Magnetens kontaktflade

Helt overordnet, når I anvender magneter til anhugning, er det centralt, at magneten har fuld kontakt på HELE pol-fladen for at opnå maksimal løfteevne. Har magneten ikke fuld kontakt på hele pol-fladen reduceres løfteevnen.

Tjekliste ved selve anvendelsen

Først og fremmest skal anhuggeren være særligt udpeget, oplært og instrueret i at udføre det konkrete anhugningsarbejde.

I forbindelse med den konkrete brug af magneterne er der desuden en række ting, man skal huske at gøre. Vi har listet dem op herunder, så det er overskueligt at se, hvad I skal gennemgå:

 • Kontroller altid magnetens tilstand. Tjek, at kontaktfladen er ren, jævn og ikke beskadiget
 • Anbring magneten i vandret i emnets balancepunkt
 • Aktiver magneten ved at trække håndtaget fra position ”off” til position ”on”, indtil håndtaget er låst (klik)
 • Løft emnet få centimeter, og tjek om magneten er fæstnet korrekt inden fuldt løft
 • Foretag dit løft af emnet
 • Når løftet er færdigt, så deaktiver magneten ved at udløse lås (knap i toppen af håndtaget), og sæt håndtaget i position ”off”
 • Magneten må ikke være aktiveret, når den ikke er i kontakt med magnetisk materiale, da dette vil reducere magnetens levetid

 

Sikkerhedsinstruktioner

Der er også en lang række sikkerhedsinstruktioner, man skal være opmærksom på for at undgå ulykker. Overordnet ser drejer det sig om, at der ved store flader anbefales løft med flere magneter, og vær obs på, at luft mellem magnetplade i form af papir, snavs, maling, urenheder i pladerne mm. reducerer magnetens løfteevne.

Der er også en række ting, som man altid skal sørge for og nogle ting, som er absolut ”no-go”. Begge dele er også listet op herunder.

Gør ALTID

 • Brugervejledningen skal være læst grundigt inden ibrugtagning
 • Brug HELE magnetens anlægsflade ved løft
 • Ved tilkobling af magneten skal håndtaget være låst i ”on” position inden løft
 • Brug altid sikkerhedsudstyr (handsker, sko og hjelm)
 • Kontroller at emnerne, der skal løftes, er egnet til løft med en magnet
 • Kontrollér at vægt og mål ikke overstiger det maksimalt tilladte for magneten
 • Overhold de lovpligtige eftersyn

Vær også altid opmærksom på, at magnetens løfteevne er afhængig af pladetykkelse og eventuel luftspalte mellem magnet og emnet, der skal løftes.

Tjek derfor altid diagrammet (brugsanvisningen) på magneten – se eksempel på billedet herunder.

Er brugsanvisningen slidt, så den ikke kan læses, så skal man sørge for at få en ny brugsanvisning sat på – spørg efter den hos leverandøren.

Gør ALDRIG

 • Fjern ikke advarselsskilte eller typeskilte fra magneten
 • Anvend ikke magneten som hjælpemiddel for løft, understøttelse eller transport af personer
 • Brug ikke beskadigede eller dårlige magneter
 • Løft ikke flere plader ad gangen
 • Ophold sig ikke under lasten
 • Lad ikke lasten hænge uden opsyn
 • Kobl ikke magneten til, før den er anbragt på lasten
 • Kobl ikke magneten fra, før lasten er sænket og sikret forsvarligt 

 

Reduktionsfaktorer og vedligeholdelse 

Foruden alle de mange sikkerhedsinstruktioner og ting, man skal huske i forbindelse med anvendelsen, er det også enormt vigtigt at være opmærksom på en række reduktionsfaktorer og vedligeholdelse af magneterne. Omkring dette vil vi blot nævne, at man altid skal kontrollere magneten visuelt før hvert løft, og er der den mindste tvivl om funktionsdygtigheden, må magneten IKKE anvendes.

Få et kursus i anhugning

Anhugningsarbejde og det anhugningsgrej, der kan anvendes, er, som det fremgår, et omfattende område med mange regler og ting, man skal huske for at undgå ulykker. Anvender I anhugningsgrej i virksomheden kan det derfor være en god idé at få et kursus i det. Vores fageksperter på området er vant til at holde kurser, og de kommer gerne ud i jeres virksomhed og holder et kursus, som er tilpasset netop det anhugningsgrej, I anvender. Har det interesse, så kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk for en snak om mulighederne.

Del dette indlæg:

Andre indlæg