Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver logoVil du skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø? Vi tilbyder autoriseret arbejdsmiljørådgivning, og vi hjælper inden for stort set alle områder af arbejdsmiljøarbejdet.

Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver er vi godkendt af Arbejdstilsynet til at hjælpe virksomheder med rådgivning og med at gennemføre undersøgelser, som bidrager til at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer. Vi er godkendt til at give autoriseret arbejdsmiljørådgivning inden for alle 5 mulige områder, som omfatter det fysiske, kemiske, biologiske, det psykosociale (psykiske) og det ergonomiske arbejdsmiljø.

 

De 5 områder inden for autoriseret arbejdsmiljørådgivning 

Vi uddyber her kort, hvad de 5 områder indeholder.

 1. Det fysiske område omfatter bl.a. ulykkesrisiko, støj og indeklima.
  Støj gør, at folk bliver uoplagte og trætte, let får hovedpine og endda risikerer at få varige høreskader.
  Indeklima handler både om temperaturer, luftfugtighed, fugt, træk og ventilation.
  For høje temperaturer fører til træthed og koncentrationsbesvær. Desuden kan dårligt indeklima og luftkvalitet med forureninger eller skadelige stoffer være skyld i decideret sygdom.

 2. Det kemiske område omfatter bl.a. arbejde med stoffer og materialer, der kan være kræftfremkaldende, skade luftvejene, give allergi eller hudlidelser. Rådgivning og instruktion i håndtering af kemikalier og kemisk APV er dermed væsentlige aspekter at have styr på i forbindelse med det kemiske område. 

 3. Det biologiske område omfatter bl.a. infektionsrisiko, vaccination og arbejde med genteknologi.
  Bakterier, svampe og virus kan påvirke medarbejdernes sundhed, og derfor er det vigtigt at forebygge og beskytte mod sundhedsskadelige mikroorganismer. 

 4. Det psykosociale område omfatter bl.a. vold og trusler, stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav samt mobning og seksuel chikane. Arbejdspres, konflikter og stress kan have en alvorlig betydning for medarbejdernes mentale sundhed og velbefindende. Her er det vigtigt at få kortlagt, hvilke tiltag der kan foretages for at få et sundt og godt psykisk arbejdsmiljø. Det kan for eksempel være en god ide at få foretaget en trivselsundersøgelse eller arbejde med stresshåndtering og sygefravær.

 5. Det ergonomiske område omfatter bl.a. arbejdsstillinger, løft, træk og skub, gående og stående arbejde og skærmarbejde. Tunge løft og ensidigt gentaget arbejde er mere konkret noget af det, der kan have en negativ indvirkning på medarbejderens fysiske helbred og velbefindende. Derfor er det vigtigt at forebygge og reducere risikoen for skader.

 

 Læs videre, og bliv klogere på, hvordan vi som autoriseret arbejdsmiljørådgiver kan hjælpe dig og din virksomhed. 

 

Samarbejdet med os som autoriseret arbejdsmiljøråder

Trivsel og teamwork mellem medarbejdereHos Avidenz stræber vi efter at være den bedste samarbejdspartner, når virksomheder vil udvikle deres arbejdsmiljø og have autoriseret arbejdsmiljørådgivning. For at kunne yde autoriseret arbejdsmiljørådgivning er der en række krav, der skal opfyldes. Dette indebærer både krav om uddannelse og erfaring, som vi hos Avidenz imødekommer til fulde.

Vi går meget op i at skabe gode relationer med de mennesker, vi samarbejder med, og samtidig udfører vi alle opgaver med stor ekspertise og engagement. Derudover lægger vi vægt på en åben, ærlig og ligeværdig kommunikation.

Vi indleder altid et samarbejde med en vurdering af omfanget af arbejdsmiljøarbejdet, hvor vi tager udgangspunkt i netop jeres ønsker og behov. Dette gøres, så der skabes et klart billede af de faktiske forhold, og ud fra dette får vi kortlagt, hvor udviklingspotentialet er, og hvad der bør arbejdes med. Virksomheder er forskellige, og derfor kræver det en individuel vurdering af indsatsområderne.

 

Fagspecialister til de forskellige opgaver

Når I vælger Avidenz som arbejdsmiljørådgiver, får I en fast kontaktkonsulent, som I altid kan gå til, og som sørger for koordineringen af samarbejdet. Der er ofte behov for forskellige slags fagspecialister i forbindelse med løsning af de konkrete opgaver. Kontaktkonsulenten står for at koble de enkelte specialister på den aktuelle opgave, så I altid får de bedst kvalificerede konsulenter til opgaven.
Udover autoriseret arbejdsmiljørådgivning tilbyder vi en lang række arbejdsmiljørelaterede uddannelser og virksomhedskurser, som du kan tilmelde dig, herunder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

 

Autoriserede arbejdsmiljørådgivere i hele landet

Vi dækker hele landetEr du interesseret i at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen og overvejer at indlede et samarbejde med os? Så er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak, hvor vi kan drøfte mulighederne for at udvikle din virksomheds arbejdsmiljø med udgangspunkt i jeres unikke situation.
Vores hovedkontor ligger i Odense, men vi har arbejdsmiljøkonsulenter fordelt over hele landet. Uanset hvor i landet I holder til, vil vi derfor kunne hjælpe jeres virksomhed med autoriseret arbejdsmiljørådgivning. Vi glæder os til at høre fra dig og hjælpe med at udvikle arbejdsmiljøet i jeres virksomhed.

 

Derfor skal du sikre et sundt arbejdsmiljø

Der er mange fordele ved at forbedre og udvikle arbejdsmiljøet i en virksomhed. Udover at der naturligvis er en række love og regler, der skal overholdes, så har det også betydning for den enkelte medarbejder og den generelle trivsel og kultur i en virksomhed. Et dårligt arbejdsmiljø kan blandt andet resultere i flere sygemeldinger, problemer med fastholdelse af medarbejdere og risiko for arbejdsulykker og -skader.
Et godt arbejdsmiljø er derimod med til at gøre virksomheden til en attraktiv arbejdsplads og kan ligefrem være med til at tiltrække velkvalificerede medarbejdere.